Header image

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail”, com. Budeşti (mun. Chișinău)

23:44, luni, 9 aprilie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , , , , ,

Scurt istoric:

Biserica din satul Budeşti poartă denumirrea „Sfîntul Arhanghel Mihail” şi a fost zidită in anul 1847 in locul altei biserici, care existase din 1816.

Alte documente ne spun, că această biserică are о vechime de peste 200 de ani. Biserica la inceput a fost de lemn, iar mai tîrziu a fost refăcută din piatră, păstrîndu-i-se caracterul vechi.

Icoanele bisericii sunt vechi, dar multe nu sunt din prima jumătate a secolului XIX. In locaşul sfînt a fost şi o bibliotecă bogată de cărţi rare în limba românească. Majoritatea cărţilor au fost tipărite la Chişinău, in perioada Rusiei ţariste.

In anii ’40 о problemă importantă era de a construi о altă biserică din piatră. Deaceea la 28 aprilie 1841 moşierul C.Harting se adresează la Direcţia inginerului cadastral Pavlov.

După obţinerea aprobărilor necesare biserica a fost construită in anul 1847, iar prin Decret Imperial loan Mura este întărit in calitate de preot la biserica „Sfintul Arhanghel Mihail”, care la 12 aprilie 1847 depune jurămîntul.

St Michael the Archangel Church_inside viewLa inceputul secolului XX din cauză că biserica era veche se pune problema de a construi alta nouă. Construcţia bisericii începe cu ajutorul lui Dumnezeu în anul 1912 şi pînă la 1920 este aproape de a fi finisată, dar din cauza lipsei mijloacelor financiare şi materiale construcţia este stopată.

După mai mulţi ani, in anul 1943 biserica a fost terminată şi sfinţită. Un timp indelungat paroh al bisericii a fost preotul Pa¬vel Pentiacov.

Din anul 1993 paroh este numit protoiereul Vladimir Plămădeală, care ре parcursul multor ani efectuiază lucrări de reparaţie capitală. In special, din Rusia de la Iaroslavl s-a procurat un clopot mare de 500 de kg.

Activul bisericii şi credincioşii sunt încrezuţi că numai cu ajutorul lui Dumnezeu vor izbîndi in marea lucrare de renovare a sfîntului locaş.

Adresa juridică a bisericii: comuna Budeşti, tel.: (+3736)928 26 89.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com