Header image

Biserica „Sf. Mare Mucenic Dumitru”, or. Chişinău

10:13, marți, 30 octombrie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Biserica „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru” este situată în mahalaua Malina Mare a oraşului Chişinău pe Bulevardul Traian 3/1.

Scurt istoric:

Proiectul bisericii „Sf.Apostoli Petru şi Pavel” a fost aprobat în 1890, dar din lipsa mijloaceior construcţia este stopată pînă in 1899, cînd negustorul Dumitru Ciolacu acceptă finanţarea doar dacă va fi construit cavoul familiei iar hramul să fie „Sf.Mare Mucenic Dumitru”. Conducerea eparhială acceptă, astfel că în 1902 biserica este finisată.

In timpul cutremurului de pămînt din 1940, dar şi in urma distrugerilor provocate de comunişti, biserica a fost avariată astfel, că în anii 1942-1943 au tost efectuate lucări de reparaţie.

A fost desfiinţată ca locaş sfânt în anul 1962. Aspectul arhitectonic a fost schimbat in aşa mod încît să nu se mai cunoască că aici a fost о biserică. Turnul de la clopotniţă a fost tras cu tancurile, iar cupola a fost distrusă.

A fost redeschisă in anul 1990 cu ajutorul unui grup de credincioşi. Aspectul actual se datorează reconstrucţiei. Stilul bisericii îmbină tradiţia religioasă română cu cea bizantină-moldovenească. Construcţia se impune prin monumentalitatea faţadei şi prin turnul înalt de 28 metri. Edificiul are patru încăperi: pridvorul deschis, pronaosul, naosul şi altarul.

Intrarea in pridvorul închis se face printr-o uşă masivă în două canaturi frumos sculptate. Pe pronaos se află turnul clopotniţă, înalt de 19 metri, in formă patrată, cu cite două ferestre pe fiecare faţă. În partea de miazănoapte a pronaosului se află uşile scărilor ce duc in turn şi la tainiţa de sub acoperiş. Din pridvorul închis se intră in naos. Naosul este separat de altar de Iconostas. Altarul are două mari ferestre cite una spre miazăzi şi miazănoapte.

Pe lîngă biserica „Sf.M.Mc.Dumitru” funcţionează o bibliotecă din 1990; Şcoala Duminicală din 1990 şi un Centru Social din 2004.

Pe parcurs biserica „Sf.Dumitru” a avut о pleiadă întreagă de personalităţi marcante, unul din ei fiind şi primul Paroh Nicolae Druganov (1890 – 7 ianuarie 1893).

Din anul 1990 şi pînă în prezent preot paroh al bisericii este protoiereul Pavel Borşevschi.

Adresa bisericii „Sfîntului Mare Mucenic Dumitru”: or. Chişinău, Bulevardul TRAIAN 3/1, tel.: (+37322)77-24-44;

Contact Form Powered By : XYZScripts.com