Header image

Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”, or. Chişinău

21:37, marți, 1 mai, 2012 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

Scurt istoric:

Biserica ortodoxă Sf „Alexandr Nevschi”- pînă în 1947 şi „Sf.Trei Ierarhi”- din 1993 şi pînă in prezent şi-a început activitatea la 30 august 1904.

Binecuvîntarea arhierească a pietrei de temelie a fost dată de Episcopul Arcadie al Achermanului.

A ctitorit biserica d-na Alexandra Ivanova gestul ei fund in memoria fiului. Construcţia a fost ghidată de inginerul-arhitect Nicolae Ţiganco, iar proiectul -vestitului arhitect Bernardazzi.

Ultimul preot, silit să se refugieze in Romania in 1946 a fost Alexei Luţcanu. În anul 1947 biserica îşi întrerupe activitatea, rămînînd fără preot şi fiind avariată. Pînă la închidere locaşul dispunea de şapte clopote şi un Iconostas pictat de marele Vasneţov.

În anul 1992, la iniţiativa medicului-sef Constantin Ţurcan, biserica a fost restaurată in exterior. De la 3 iunie 1993 şi pînă in prezent preot-paroh este Alexei Savcenco.

Three Hierarchs Church_inside viewLocaşul a avut menirea de a fi loc de rugăciune şi alinare pentru cei bolnavi. Prima slujbă a fost săvîrşită in preajmă, – deoarece biserica era in renovare. Pictura murală îi aparţine pictorului Vasile Sandu. Iconostasul a fost sculptat in lemn de meşterii lui Dumitru Costandachi, iar Iconostasul e pictat de Nicolae Malaniuc.

La înfrumuseţarea interiorului bisericii au contribuit şi creştini din afara ţării, donînd cele două icoane, care stau spre închinăciunea creştinilor şi anume Domnul nostru Iisus Hristos şi Preasfînta Născătoare de Dumnezeu aduse din Grecia.

Orice biserica are о istorie bogată, noi mulţumind Domnului de ce avem in prezent. Am readus-o, о păstrăm şi о vom transmite urmaşilor noştri dacă va binevoi bunul Dumnezeu.

Adresa juridica a bisericii: or. Chişinău, strada Costiujeni 3, tel.: (+37322) 79 46 18.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com