Biserica "Sfinţii Voievozi", com. Băcioi (mun. Chișinău) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Biserica „Sfinţii Voievozi”, com. Băcioi (mun. Chișinău)

0:42, luni, 9 aprilie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

Scurt istoric:

Biserica din comuna Băcioi, mun. Chişinău, este atestată documentar pentru prima data într-un document de arhivă datat cu anul 1775.

Cuprinsul documentului reflectă, în general, situaţia social economică a satului Băcioi, uezdul Lapuşna, menţionînd şi despre existenţa unei biserici de rit creştin-ortodox, confecţionată din lemn, fără a se specifica anul construcţiei.

Biserica din piatră a fost construită între anii 1866-1867, ре timpul păstoririi preotului Constantin V.Hartie, în cinstea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Biserica este construită in stil rusesc, in forma de corabie in colţuri. Interiorul bisericii e spaţios, cu zugrăveală pe pereţi.

Din cauza unui incendiu de la inceputul secolului al XlX-lea, tezaurul bisericesc a fost distrus.

Începînd cu anul 1898 şi pînă la Marea Unire, in cadrul bisericii a activat о Şcoală de fete, susţinuta şi de zemstva sătească.

Voievozi saints church_inside viewIn perioada calvarului sovietic, biserica din comuna Băcioi a rezistat curentului ateist, promovat in masă, fiind printre puţinele biserici din Basarabia care au activat neîntrerupt.

Un rol decisiv in acest sens l-au avut preoţii Vasile Petrache şi Gheorghe Bucarciuc, care s-au straduit să menţină vie flacăra credinţei.

Actualmente in biserica din comuna Băcioi slujesc 2 preoţi: parohul Diodor Tătaru şi preotul Andrei Rusu.

De asemenea sunt create condiţii favorabile pentru restabilirea legăturilor de veacuri dintre şcoală şi biserică, legături interzise prin legislaţia şi ideologia sovietică. Biserica, in persoana parohului Diodor Tătaru menţine relaţii strînse cu societatea.

La sfîntul locaş activează două coruri: unul de maturi şi altul pentru copii. Concomitent, la şcoala primară se predă religia ca obiect de studiu.

Adresa juridică a bisericii: mun. Chişinău, comuna Bacioi, tel.: (+37322)38-10-53;

Contact Form Powered By : XYZScripts.com