Header image

Biserica „Sfinţii Voievozi”, or. Durleşti (mun. Chișinău)

20:59, duminică, 29 aprilie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Scurt istoric:

Biserica „Sfinţii Voievozi” din comuna Durleşti îşi are originea la anul 1865.

Vechile documente vorbesc despre aceea, că pe la 1800 aici se înălţa o biserică din lemn, care a existat timp de 60 de ani.

În anul 1863 preotul Iacob Arviniev a adresat consistoriului o cerere prin care solicita permisiunea de a construi o biserică din piatră. În document se spunea: „Consistoria duhovnicească a cercetat cererea şi a aprobat-o la 30 aprilie 1863 ca biserica „Sfinţii Voievozi” să fie construită conform proiectului înaintat de arhitectul Lozinschi”.

Documentul vorbeşte ca biserica a fost construită în rezultatul cererii locuitorilor lîngă biserica veche care era din lemn.

Church Sf Voievozi_5În biserica „Sfinţii Voievozi”, începînd cu anul 1865 s-a slujit neîntrerupt, preoţii slujind cu demnitate şi propovăduind cuvîntul lui Dumnezeu enoriaşilor, îndreptîndui pe calea cea dreaptă. Începînd cu anil 1988 aici slujeşte ca paroh Zosima Toia. Din anul 1992 în această biserică îşi are sediul Protopopiatul municipiului Chişinău, al cărui Protopop este protoiereul Zosima Toia.

Pe lîngă faptul, că biserica şi toate obiectele de cult sunt de valoare istorică, în anul 2005 au fost aduse în incinta bisericii racla cu părticele a 87 de Sfinţi Cuvioşi Părinţi de la Lavra Peşterilor din oraşul Kiev şi de atunci se află aici.

În zilele de sărbători şi în fiecare săptămînă vinerea la orele şapte dimineaţa, aici se adună creştinii şi se citeşte Acatistul Cuvioşilor Părinţi.Pentru biserica „Sfinţii Voievozi” Sfintele Moaşte sunt o sfinţenie deosebită prin prezenţa sfinţilor Dumnezeu ne cercetează şi ne binecuvîntează.

Adresa: Chisinau, or.Durlesti , str. Mateevici 8, tel: 58-35-43

Contact Form Powered By : XYZScripts.com