Header image

„De nu vă veţi întoarce şi de nu veţi fi ca pruncii, nu veţi putea intra întru Împărăţia Cerurilor”

  Întru această zi, cuvânt al lui Isaia monahul, despre nerăutate
  Aduceţi-vă aminte, fraţilor, de Domnul, care zice: „De nu vă veţi întoarce şi de nu veţi fi ca pruncii, nu veţi putea intra întru Împărăţia Cerurilor.” Şi Apostolul a zis: „Ca nişte prunci, de curând născuţi, să iubiţi laptele cel duhovnicesc şi, fără de înşelăciune, ca, printr-însul, să creşteţi, spre mântuire.”
  Deci, în ce fel este fapta pruncului? Pruncul dacă este bătut, plânge. Şi, iarăşi, trecându-i supărarea, cu cei ce se bucură, împreună se bucură. Sau, dacă cineva ar cinsti pe altul, nu-l invidiază. Sau, de i-ar lăsa lui părinţii vreo moştenire, nu merge la judecată, nu se sfădeşte, nici nu urăşte pe cineva. Sau, de s-ar îmbogăţi, nu se trufeşte sau, de ar vedea vreo femeie frumoasă la faţă, nu o pofteşte pe ea şi nu-şi face griji. Pe nimeni nu întărâtă, pe nimeni nu înşală şi nici pe unul nu osândeşte. Nu gândeşte să adune bogăţie, nici nu iubeşte să aibă stăpânire.
  Drept aceea, fraţilor, să cunoaştem, şi cu credinţă şi întemeiere, să petrecem în frica lui Dumnezeu, despărţindu-ne, ca şi pruncii, de toată răutatea. Să ne îngrijim, fiecare, de a sa mântuire şi unul, pe altul, socotindu-l a fi mai mare.
  De ne-ar supăra cineva pe noi, sau ne-ar ocărî, sau ne-ar vorbi de rău, nu pe acela să-l urâm, ci pe diavolul, care nu încetează, niciodată, vrând să ne despartă pe noi de Dumnezeu. Cel ce petrece în dragoste în Dumnezeu, petrece şi Dumnezeu într-însul.
  Deci, cine nu se va teme, auzind acestea: „Şi, cine adică, fiind înţelept şi voind să-şi mântuiască sufletul său, fără de osteneală, nu va căuta, ca nici o duşmănie, asupra aproapelui, să nu aibă în inima sa, ca, pentru aceasta să nu se lepede singur, de Împărăţia lui Dumnezeu.
  Să fiţi, dar, făcătorii cuvântului lui Dumnezeu şi nu numai auzitorii Lui. Aşa, aşteptând ca să primiţi Darul Sfântului Duh, că, doar, va veni să ne înveţe pe noi, să petrecem, slujind cuvântul lui Dumnezeu, nădăjduind, să ne dea nouă, în loc de vrajbă, dragoste şi pace, în loc de urâciune şi de iuţime, îndelungă-răbdare, în loc de cele pământeşti, cele cereşti, nouă şi tuturor, celor ce-L iubesc pe El.
https://ortodoxlogos.ro/
Contact Form Powered By : XYZScripts.com