Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA V - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA V

0:54, vineri, 8 octombrie, 2021 | Cuvinte-cheie: , ,

CATISMA V

Psalmul 32

Bucurați-vă, cei drepți întru Domnul, bucurați-vă întru Fecioara Maria,

Cântați-I o cântare nouă Milostivei noastre Stăpâne cu strigăte și bucurie!

Beți necontenit din dulceața harului Ei divin, splendid și nemărginit,

Căci doar Ea îndulcește inimile smerite și gurile înțelepților neostenit!

Să se veselească continuu ale noastre suflete smerite de Maica Domnului,

Pentru că Ea este cea mai dulce Mamă a noastră, întru salvarea omului!

Doar Ea întra lumii pustietate rătăcite osârdnic ne păzește și ne hrănește

Și doar Ea de moartea năprasnică a sufletelor noastre ne izbăvește.

Psalmul 33

Voi binecuvânta pe Sfânta Fecioară Maria în toată vremea și mereu

Iar lauda Ei nu se va-mpuțina nicicând din gura mea, din sufletul meu!

Măriți-O toți, care v-ați hrănit cu al Ei lapte mângâierilor și cu a Ei miere

Iar în nevoi și grele necazuri, chemați-O doar pe Ea în a voastră durere.

Privind cu bucurie la Sfântu-I chip, la a Ei dragoste cu smerenie râvniți,

Că doar de la Prea Sfânta și Blânda Fecioară ajutor și odihnă dobândiți!

Slăvit  să fie Domnul, cel Mult Prea-milostiv, care de noi s-a îndurat,

Prin Duhul Sfânt, dând trup de la Ea Cuvântului Divin, Cel nemăsurat!

Psalmul 34

Doamnă, Pururea Fecioară Stăpână, judecă-I pe cei care mă necăjesc

Împotriva lor ridică-Te, a mea nevinovăție, Maică, cucernic să O păzești!

Cu ale Tale rugăciuni mă voi bucura și de Tine sufletul meu se va veseli,

Căci de ale Tale nemăsurate mile cerurile și întreg pământul se vor plini!

Stăpâna mea, chiar dacă ale iadului viclene curse peste tot locul întinse erau,

A Ta nemărginită bunătate și mărinimie, Bună Maică, de ele ferm mă apărau!

Prea Sfântă  Maică, Pururea Fecioară, cine după Dumnezeu este asemenea Ție,

Așa grăiesc ale mele nemernice oase, Ajutătoarea mea neostenită, slavă Ție!

Psalmul 35

O, Maică, cel ce lucrează fărădelegea și minuni înșelătoare uneltește,

Cu graiuri spurcate de lingușire împotriva Numelui Tău Sfânt hulește.

Noi, însă, credem și mărturisim, că Tu cu trupu-n ceruri Te-ai înălțat

Și-n Fața Sfântului Altar al Domnului acum stai ferm și binecuvântat!

Pe cei ce Te cinstesc, prin nesfârșitele minuni, cu aripile Îi vei acoperi,

Aplecând Fața Iubitului Tău Fiu spre noi, Stăpână, pentru a ne mijloci!

În brațul Tău e Stăpânirea și Puterea Ta, iar al Tău Har cuprinde-ntreg pământ,

Arată-Ți mila Ța, Maică, celor ce Te cinstesc, mărirea Ta în veci Sfântă fiind!

Psalmul 36

O, cinstitor adevărat al Maicii Domnului, să nu-I râvnești pe cei ce viclenesc,

Pe cei care lucrează fărdelegea să nu-i pizmuiești, că ei ca  iarba se și ofilesc.

La Unica Atotputernica Stăpână, a Cerului Împărăteasa neîncetat să nădăjduiești,

Și de-ale Ei mulțumitoare bogății, prin ale tale fapte bune, să te-nvrednicești.

Căci mult mai bun este puținul din darul Maicii Domnului, divin vindecător

Decât comorile luxoase și pietrele scumpe, fastuoase, fiind ca mărul cel otrăvitor.

Doar dacă-n Domnul vei osârdui, atunci și spre Iubita-I Maică poți nădăjdui,

Încât ale tale cereri bune din inimă curată fără-ndoială, toate se vor împlini.

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com