Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA VIII

12:23, luni, 10 ianuarie, 2022 | Cuvinte-cheie:

CATISMA VIII

Psalmul 55

Miluiește-mă, Doamnă Stăpână, pururea Fecioară, că vrăjmașii mei cei răi și odioși

Cu multă îndârjire, dorind să mă nimicească, mă calcă în picioare, fiind prea fioroși.

Ei toată ziua o trec în negre cugetări, gândind doar deșertăciuni și urât despre mine,

Ca necontenit să mă defăimeze și să mă distrugă în toate zilele fără pocăință și rușine.

Te rog, ridică-te, Stăpână, împotriva lor cu mâna ta puternică, mereu biruitoare,

Ca izbăvindu-mă, să înțeleg ajutorul brațului tău, Sfântă Maică, pururea Fecioară!

Etern, cu mare bucurie să slăvesc nemărginita-ți și vindecătoarea asupra mea milă,

Încât eu Domnului să-i fiu bineplăcut întru-a celor vii lumină și-n fața ta, Stăpână!

Psalmul 56

Miluiește-mă milostivă Doamnă, Preasfântă Fecioară, căci este gata inima mea

Să se odihnească sub umbra aripilor tale ocrotitoare și să caute  mila și voia ta!

Mâniile tale au alcătuit cea dintâi  smirna de har, iar degetele tale au frământat

Untdelemnul vindecător și cu bună mireasmă, de Bunul Dumnezeu binecuvântat!

A gurii tale sfântă răsuflare este mult mai plăcută decât orice tămâie mirositoare,

Fiind dulceața cea cerească și dorința nestrămutată, Maică de-a pururi Atotțiitoare!

Ești Maica scumpă a Dumnezeului nostru, Mult Milosârd și Mult Milostiv Împărat

Și doar spre tine, Maică, din pântecele maicii mele, toată viața eu m-am îndreptat!

Psalmul 57

Dacă dreptate grăiți cu adevărat, pe Împărăteasă cerească sârguincios s-o fericiți,

Cu dragoste și cu bucurie, toți cei care cucernic slava Mântuitorului Hristos stăruiți!

Toți, care îi aduceți cele bine plăcute de la noi preamăritei Maicii Domnului, cântați,

Căci de ea s-au îndulcit Prorocii și s-au umplut de laudă Apostolii, de aceea înălțați

Stihuri duhovnicești, căci cu ea toți sfințiții s-au împodobit și Mucenicii s-au întărit,

De ea călugării au fost  povățuiți, iar feciorelnicii cu a curăției lauri s-au împodobit!

Minunat este Dumnezeu întru toți sfinții, dar este Prea Minunat în cea de toți slăvită,

Pururea Fecioara Maria, Preasfânta Împărăteasă a împărăteselor, Mireasa nenuntită!

Psalmul 58

Scoate-mă de la vrăjmașii mei cei mulți și răi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,

Ridică-te, a milostivirilor și a îndurărilor slăvită Împărăteasă, întru ajutorul meu!

Maică, cea plină de har, luminează și înseninează ochiul meu lăuntric, vezi a mea rugă,

Încât bezna, distrugătoare și întunecată a păcatului dinaintea ochilor voii mele, să fugă!

O, milostivă Maică, îmbrăcată în veșminte de mare preț, ești mai luminoasă ca un soare,

În cap vrednic porți coroana cu pietre scumpe de sardonix și topaz falnic strălucitoare!

În mâna ta atotputernică sunt balsamul și smirna, iar în dreapta ta ții slava și bogăție,

Safirul și smaraldul în piept îți sclipesc, a Domnului minunată Maică, mărire ție!

Psalmul 59

Preasfinte Dumnezeule, pentru ale noastre multe și grele păcate, pe noi ne-ai lepădat,

Dar pentru Născătoarea de Dumnezeu, pururea Fecioară spre noi cu milă ai căutat!

Mijlocește pentru noi, Maică a lui Dumnezeu, că tu ai născut a oamenilor mântuire,

Întristaților le dai bună mângâiere, celor necăjiți de grele-ncercări, veselie și bucurie.

Îndulcește-ne, bună Maică, pe noi, cu glasul miraculos al gurii tale dulce-curgător,

Toarnă în inimile noastre împietrite, Maică, harul tău sfânt, de-a pururi vindecător!

Să tune triumfător cerurile din înălțimile neînchipuite și să-i aducă laudă grandioasă,

o slăvească tot pământul și toți cei vii pe a cerurilor și a pământului Împărăteasă!

Psalmul 60

Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară, auzi umila mea rugăciune din sufletul meu

Și așează cugetarea mea pe piatra cea tare a legii Mântuitorului nostru, Dumnezeu!

Te rog să-mi fii mie, Maică, stâlpul cel tare, ce mă apără de-a vrăjmașului din iad față,

Singura, care luminezi cu frumusețea ta necomparată ca o podoabă cerească măreață!

Ca zorile purpurii te ridici, slăvită Stăpână și ca luna plină-n toiul nopții strălucești,

Iar blânda-ți privire ca un soare mândru, falnic luminează, încât pe toți îi încălzești!

Slavă ție, Preasfântă Împărăteasă, care pe pământ și-n ceruri de-a pururi împărățești,

Te rugăm Maică, în Împărăția cerului pe noi, amărâții, bieți pământeni, să ne primești!

Psalmul 61

Oare nu lui Dumnezeu se va supune al meu suflet? Că de la El îmi este mântuirea…

Oare nu pe tine, Stăpână Fecioară, trebuie să te iubească inima mea cu toată  firea?!

Căci prin tine, Maică de Dumnezeu Născătoare vine mântuirea mea cu adevărat,

Iar Mântuitorul meu este Rodul feciorelnicului tău pântec de-a pururi binecuvântat.

Paharul mântuirii mele în dar îl voi primi și numele Domnului mereu îl voi chema,

Chemând, te voi chema pe tine și al tău nume preaslăvit, Maică, apărătoarea mea!

Așa cum Domnul este Mântuitorul meu întru dreapta și neînduplecata Lui judecare

Tu, Sfântă Maică, Stăpână Doamnă, pururea Fecioară ești speranța mea spre salvare!

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu, Te slăvesc și Te voi slăvi necontenit și neabătut,

Împreună cu preaiubita și Sfânta Ta Maică, care în chip feciorelnic Te-a născut!

O, preaslăvită Doamnă, Maică Fecioară, care ești de-a pururi prea binecuvântată,

Stai în fața Altarului Preasfintei Treimi și te rogi pentru noi păcătoșii, Preacurată!

Iar noi, Maică, sub Sfântul, puternicul și vindecătorul Acoperământ al aripilor tale,

Ne vom bucura, cântând și mărind slăvitul tău nume, grabnică noastră ajutătoare!

În a noastră viață ne vom binecuvânta și în numele tău sfânt vom trimite, sperând,

Rugăciuni către Atotputernicul Dumnezeu, la a Lui milă nemărginită nădăjduind.

Psalmul 63

Milostivă Stăpână și Doamnă Fecioară, când către tine mă rog, auzi al meu glas,

Izbăvește al meu suflet, când din trup va ieși, de frica cumplitului din iad vrăjmaș.

Cu ce-ndrăzneală spre Dreptul Judecător, Mântuitorul și Dumnezeul meu voi privi,

Apărătoarea mea, stai de-a dreapta mea, cerând iertare greșelilor mele în această zi!

Milostivă Maică, luminează-mi ochii inimii mele și alungă-mi orbirea cea păcătoasă

Înaintea începerii asupra sufletului meu păcătos a groaznicelor încercări nemiloase!

Dă-mi mie, Maică, Preasfântă Fecioară, în viața mea umilă și-n a ieșirii mele ceas,

Nestrămutată nădejde să am în tine și doar spre tine s-alerge neobositul meu pas!

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com