Care sunt principalele datorii ale părinţilor faţă de copii? - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Care sunt principalele datorii ale părinţilor faţă de copii?

Care sunt principalele datorii ale părinţilor faţă de copii, după Sfânta Scriptură?

Prima datorie a părinţilor faţă de copii este aceea de a-i iubi (Tit 2, 4). Copiii trebuie să fie născuţi din dragoste şi din dorinţa ambilor soţi, iar nu din plăcere, din păcat sau din întâmplare.

A doua datorie a părinţilor faţă de copii este de a-i învăţa legea dumnezeiască (Deuteronom 4, 9-10; 6, 7; Psalmul 77, 5-7; Pilde 22, 6; Efeseni 6, 4 etc). Părinţii au datoria de a-i învăţa pe copii dreapta credinţă şi frica de Dumnezeu (Facere 18, 19; Psalmul 33, 11; Pilde 1, 7). Au datoria de a le povesti copiilor lucrurile cele minunate ale lui Dumnezeu din sfintele cărţi (Ieşirea 13, 14-15; Iosua Navi 4, 6; Psalmul 43, 1).

Părinţii mai au datoria de a-i învăţa pe copii ascultarea şi supunerea (Pilde 4, 3-4; I Timotei 3, 4); au datoria de a-i binecuvânta (Facerea 48, 15-16; Evrei 11, 20); de a compătimi pe copiii lor (Psalmul 102, 11-13); de a-i îndemna şi mângâia (I Tesaloniceni 2, 11); de a-i conduce bine (I Timotei 3, 4, 12); de a-i mustra pe copii (I Regi 2, 23-24); de a-i îndrepta şi pedepsi la nevoie (Deuteronom 8, 5; Pilde 3, 12; 13, 24; 19, 18; 22, 15; 23,13-14; Evrei 12, 7, 9-10); de a nu-i întărâta şi mânia (Efeseni 6, 4; Coloseni 3, 21); de a le îndeplini trebuinţele cele de nevoie (Pilde 13, 22; Matei 7, 9-11; Luca 11, 11-13; II Corinteni 12, 14; I Timotei 5, 8).

Părinţii au datoria de a se ruga pentru copiii lor, pentru înţelepciunea, pentru creşterea lor duhovnicească şi pentru mântuirea lor (Facerea 17, 18).

Au datoria să-i ajute în vreme de ispite (Iov 1, 5) şi în caz de boală (II Regi 12, 16); să fie pildă bună fiilor lor (IV Regi 15, 3) şi să-i înveţe pe copii din tinereţe (Pilde 22, 6) toate faptele bune şi dragostea creştină după Sfânta Evanghelie.

Apoi să-i încredinţeze unor duhovnici buni.

Arhimandrit Ilie Cleopa, Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, pp. 52-53

Contact Form Powered By : XYZScripts.com