Header image

Articole din rubrica Sfaturi duhovnicești, Teofan Zăvorâtul

Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în Duminica Slăbănogului

Duminica Slăbănogului [Fapte 9, 32-42; In. 5,1-15] „De acum te-ai făcut sănătos; să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ţie ceva mai rău.” Păcatul nu vătăma doar trupul, ci şi sufletul. Uneori, lucrul e cât se poate de vădit; alteori, nu atât de vădit, dar adevărul rămâne adevăr, că şi bolile trupului sunt toate…

11:47, sâmbătă, 28 aprilie, 2018 | Continuarea

Orizontul duhovnicesc | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de joi a celei de-a III-a săptămâni după Înviere

Joi [Fapte 8,26-39; In. 6,40-44] Sfântul Filip l-a întrebat pe famen: „Înţelegi, oare, ce citeşti?”. Acela a răspuns: „ Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Cât de adesea trăiesc acelaşi lucru cei ce citesc cuvântul lui Dumnezeu şi scrierile Părinţilor! Cele citite nu intră în cap; mintea nu poate să…

11:36, miercuri, 25 aprilie, 2018 | Continuarea

Credinţa nefăţarnică | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a III-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 8,5-17; In. 6, 27-33] „Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era mereu cu Filip.” A crezut şi s-a şi botezat, dar nimic n-a ieşit din el. Se cuvine să ne gândim că ceva nu era cum trebuie în întocmirea credinţei lui. Credinţa nefăţarnică înseamnă lepădare de propria minte. Aceasta trebuie golită…

11:23, luni, 23 aprilie, 2018 | Continuarea

Templul nezidit de mână | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de luni a celei de-a III-a săptămâni după Înviere

Luni [Fapte 6, 8; 7, 5, 47-60; In. 4, 46-54] Sfântul Ştefan grăieşte: „ Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini… Ce casă îmi veţi zidi Mie, zice Domnul, sau ce loc pentru odihna Mea?”. Numai templul nezidit de mână al inimii îl poate încăpea pe Dumnezeu, precum a grăit Domnul: „De Mă…

11:11, duminică, 22 aprilie, 2018 | Continuarea

Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe

[Fapte 6,1-7; Mc. 15, 43 – 16, 8] Femei neobosite! N-au dat somn ochilor lor , nici genelor lor dormitare, până ce n-au aflat pe Cel Preaiubit! Iar bărbaţii parcă  se împiedică în picioare: merg la mormânt, îl văd pustiu și rămân în nedumerire: ce putea să însemne faptul că nu-L vedeau pe Domnul? Nu,…

11:21, sâmbătă, 21 aprilie, 2018 | Continuarea

Dumnezeu ne vede faptele şi gândurile | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de vineri a celei de-a II-a săptămâni după Înviere

Vineri [Fapte 5,1-11; In. 5, 30 -6,2] De ce au păcătuit astfel Anania şi cu Safira? Fiindcă au uitat că Dumnezeu vede faptele şi gândurile lor. Dacă ar fi cugetat că Dumnezeu vede toate cele din afară şi cele lăuntrice ale lor mai bine decât toţi oamenii şi decât ei înşişi, nici nu le-ar fi…

10:49, joi, 19 aprilie, 2018 | Continuarea

Cum se vor sfârşi toate? | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de joi a celei de-a II-a săptămâni după Înviere

Joi [Fapte 4, 23-31; In. 5, 24-30] „Si vor ieşi cei ce au făcut binele spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut răul spre învierea osândirii.” Iată cum se vor sfârşi toate! Aşa cum râurile curg fiecare în marea sa, și curgerea vieţilor noastre sfârşeşte pentru fiecare în locul ce i se potriveşte. Și…

10:54, miercuri, 18 aprilie, 2018 | Continuarea

Necredinţa | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de miercuri a celei de-a II-a săptămâni după Înviere

Miercuri [Fapte 4,13-22; In. 5,17-24] „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Noi nu putem să grăim altceva decât ceea ce am văzut si am auzit”. Aşa au vorbit Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan către mai-marii iudei lor, atunci când aceştia i-au oprit să…

11:18, marți, 17 aprilie, 2018 | Continuarea

Hristos ne scoate din întunericul rătăcirii | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a II-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 4, 1-10; In. 3, 16-21] „ Cel ce nu crede în Fiul lui Dumnezeu este dinainte osândit.” De ce? Fiindcă atunci când în jur este lumină, el rămâne întru întuneric, din dragoste faţă de acesta. Dragostea de întuneric, ura faţă de lumină îl face pe de-a-ntregul vinovat, chiar de nu ştie care e…

10:23, luni, 16 aprilie, 2018 | Continuarea

„Domnul meu şi Dumnezeul meu!” | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în Prima Duminică dupa Înviere (a Tomi)

[Fapte 5, 12-20; In. 20, 19-31] „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, a strigat Sfântul Apostol Toma. Simţiţi, oare, cu câtă putere s-a agăţat el de Domnul şi cât de strâns îl ţine? Cel care se îneacă ține mai strâns scândura prin care nădăjduieşte să se izbăvească de moartea în valuri. Să mai adăugăm că cel ce…

12:15, duminică, 15 aprilie, 2018 | Continuarea

Să deşteptăm în noi râvna | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de sâmbătă a Săptămânii Luminate

Sâmbătă [Fapte 3,11-16; In. 3, 22-33]. Două vieţi avem: trupească şi duhovnicească. Duhul nostru e oarecum îngropat în trup. Atunci când, înviind prin harul lui Dumnezeu, începe să se smulgă din amestecarea cu trupul şi se arată întru curăţia sa duhovnicească, el învie pe de-a-ntregul sau învie bucată cu bucată; iar atunci când se smulge…

12:03, sâmbătă, 14 aprilie, 2018 | Continuarea

Să respirăm vazduhul Învierii | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de joi a Săptămânii Luminate

Joi [Fapte 2, 38-43; In. 3, 1-15] Binefăcătoare este osteneala celor care zdrobesc, prin cugetări sănătoase, minciuna ce se îngrămădeşte împotriva adevărului Învierii. Citeşte aceste cugetări şi întrarmează-te cu ele; dar totodată să nu te leneveşti a face din ce în ce mai mult loc ca să intre în tine puterea Învierii lui Hristos. Cu…

12:57, joi, 12 aprilie, 2018 | Continuarea

Lumina Învierii | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de miercuri a Săptămânii Luminate

Miercuri [Fapte 2, 22-36; In. 3, 35-51]. Raţiunea poate dovedi adevărul Învierii prin cugetările sale, pe temeiul Scripturii, iar puterea dovezilor sale nu poate să nu o recunoască necredinciosul, dacă simţul adevărului nu e cu totul înăbuşit în el; iar credinciosul nu are nevoie de dovezi, fiindcă Biserica lui Dumnezeu e plină de lumina învierii….

11:06, marți, 10 aprilie, 2018 | Continuarea

„Nu este aici, a înviat!” | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de luni a Săptămânii Luminate

Luni [Fapte 1, 12-17; 21-26; In. 1, 18-28]. Binevestind întruparea Domnului, îngerul spune: „Bucură-te, Ceea ce eşti plină de har!”, şi vestind păstorilor Naşterea lui Hristos Mântuitorul, grăieşte de asemenea: „Iată, binevestesc vouă bucurie mare”; însă vestind femeilor învierea Domnului, el nu spune decât: „Nu este aici, a înviat!”. Nu mai adaugă: „bucuraţi-vă!”, căci bucuria…

11:58, duminică, 8 aprilie, 2018 | Continuarea

Pogorârea Lui în iad, i-a scos pe toți cei care nădăjduiau în El. | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de sâmbătă a Săptămânii Patimilor

Buna-Vestire şi orânduirea Tainei Trupului şi Sângelui. Ce minunată îmbinare! Ne împărtăşim de adevăratul Trup şi adevăratul Sânge al lui Hristos – aceleaşi pe care le-a primit, întrupându-se, din sângiurile prea-neprihănite ale Preacuratei Fecioare de Dumnezeu Născătoare, în acest chip, prin întruparea săvârşită în ceasul Bunei-Vestiri a fost pusă temelia Tainei Trupului şi Sângelui. Și…

1:12, sâmbătă, 7 aprilie, 2018 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com