Urmarea necredinţei | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a V-a săptămâni după Înviere - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Urmarea necredinţei | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

0:27, marți, 8 mai, 2018 | Cuvinte-cheie: , ,

Marţi [Fapte 12, 25; 13,12; In. 8, 51-59]

Iudeii s-au mâniat pe Domnul pentru mustrare şi au luat pietre „ca să arunce asupra Lui”. Dar Domnul, „trecând prin mijlocul lor, S-a dus”. Domnului nu I-au făcut nimic, dar pe ei înşişi sau pierdut, fiindcă urmarea necredinţei lor a fost înfricoşata osândă a Domnului: „Iată, se lasă casa voastră pustie”, şi încă: „Să mergem de aici”.

Și s-a mutat Domnul în alt loc, alegându-şi alte popoare ca sălaş, în locul lui Israel cel iubit. Iată că şi acum, oameni de nimic, în amăgirea de sine a minţii lor trufaşe, care nu încape adevărul lui Hristos, iau pietre împotriva Domnului şi aruncă în El. Pe El nu-L vătăma, fiindcă El este, oricum, Domnul, iar adevărul Lui e adevăr nestrămutat, dar aceia se pierd. Domnul trece pe lângă ei, lăsându-i în voia cugetării deşarte care-i şi răsuceşte, cum răsuceşte viforul slabele firişoare de praf.

Dar atunci când un popor întreg se lasă atras de filozofări mincinoase, el e lăsat, asemenea iudeilor, în voia soartei sale. Înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi Domnului!

 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Ediția a III-a, București: Editura Sofia, 2015

Contact Form Powered By : XYZScripts.com