Header image

Ce ne va despărţi de Dumnezeu?

9:00, sâmbătă, 12 noiembrie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , ,

Vuietul vântului stârnit de aripile duhurilor văzduhului apasă tâmplele, zgomotul urii asurzeşte, interminabila privelişte a carelor, săbiilor, lăncilor, chipurilor schilodite de ură şi disperare orbeşte. Unde-i cerul? Unde-i pământul? Sufletul e însetat de tihna rugăciunii, ochii se usucă de dorul Chipului Sfânt, timpanele plesnesc de vacuumul lipsit de alinul foşnetului paginilor Cărţii.

Tăciunea este abil amestecată în oceanul de culori al macabrului pictor denigrator. O vinde tuturor – şi celor roşii, şi celor albaştri, şi celor galbeni. O vinde la preţ scump – contra sufletelor tuturor celor care se vor lăsa mânjiţi de mâna slugilor fiarei.

E vreme să ne oprim. E vreme de reculegere şi rugăciune. E vreme de linişte, iubiţii mei!

Nu ne va mântui, nici Europa care vine călare pe fiară, nici steaua roşie ce vrea să se înalţe asupra cupolelor vechilor biserici.

Trăiesc creştini ortodocşi, şi se roagă – şi în Grecia strivită de teascul fiscalităţii eliberatoare a clanurilor economice mondiale, şi în Bulgaria exportatoare de automobile reasamblate, şi în România importatoare de valori liberaliste, şi în Serbia sângerândă de lupte intestine.

Trăiesc creştinii, şi se roagă – şi în Anglia, leagănul doctrinei liberale, şi în America, patria revoluţiei sexuale.

Trăiesc creştinii, şi se roagă în Rusia agonizândă sub înaintarea colosului libertinist şi în Ucraina ciopârţită de războaie civile.

Trăiesc creştinii, şi vor trăi, cât se vor mai auzi şoaptele rugăciunii. Şi vor aştepta. Până când va veni Mântuitorul.

Spune Piotr Mamonov, actorul central din filmele „Ostrov” şi „Ţar”: „Ce voi face joi, dacă miercuri voi muri?”

Europa sau Rusia, America sau Australia, Africa sau Turcia?
NU CONTEZĂ!

Toate ne sunt date de Bunul Dumnezeu spre folosinţă, pe toate le vom restitui! În sicriu nu sunt buzunare!

Contează una – să fim oameni, să fim ai Lui!

„Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru”.
Romani 8, 38-39

Preot Constantin Cojocaru, http://preotconstantincojocaru.blogspot.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com