Header image

„Cercetare şi educaţie în era inovării“ – Simpozion internaţional la Arad

10:51, luni, 10 noiembrie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , ,

În zilele de 6 şi 7 noiembrie, la Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad s-au desfăşurat lucrările Simpozionului internaţional „Cercetare şi educaţie în era inovării“. Organizat din doi în doi ani, acesta a ajuns acum la cea de-a cincea ediţie.

În deschiderea festivă, la invitaţia doamnei prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Consiliului Academic, arhim. conf. dr. Teofan Mada, vicarul Arhiepiscopiei Aradului, a adresat plenului un cuvânt de felicitare şi apreciere pentru organizarea acestui simpozion. Tot aici a fost lansat şi volumul „Studii de Filologie şi Teologiei“, care reuneşte referatele studenţilor de la şcoala doctorală pe cele două domenii. Facultatea de Teologie, ca parte a acestei instituţii academice, a contribuit şi ea, printr-o secţiune aparte, la lucrările acestei manifestări.

Pusă sub genericul „Specificul culturii teologice academice. Exigenţe şi perspective“, aceasta a reunit o serie de trei sesiuni de prezentare şi dezbateri ale cercetărilor întreprinse de cadrele didactice şi de doctoranzii facultăţii. Reprezentant al Patriarhiei Române în calitate de gazdă s-a aflat pr. prof. univ. dr. Constantin Rus. Acesta ne-a declarat: „În seria manifestărilor academice de anul acesta, organizate de către facultatea noastră, înscriem acum şi acest simpozion, în care colegii noştri, cadrele didactice, cât şi doctoranzii au oportunitatea de a-şi prezenta referatele pregătite.

Pe această cale mulţumim diac. lect. dr. Caius Cuţaru pentru implicarea sa în organizarea acestui demers academic“. În sesiunile de prezentare au conferenţiat: pr. prof. dr. Constantin Rus, „Divorţul în secolul IV după canoanele civile şi sfintele canoane ale Sfântului Vasile cel Mare“; arhim. conf. dr. Teofan Mada, „Teologia martiriului“; pr. lect. dr. Adrian Murg, „Elemente liturgice în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul“; pr. conf. dr. Vasile Vlad, „Învăţământul teologic între tradiţie şi secularizare“; pr. prof. dr. Ioan Tulcan, „Euharistia ca Taină a unităţii Bisericii“; pr. prof. dr. Cristinel Ioja, „Eshatologia şi istoria în gândirea teologilor ruşi ai sec. XX“; pr. conf. dr. Lucian Farcaşiu, „Relaţia dintre Taina Mărturisirii şi Euharistie. Consideraţii liturgice şi pastorale“; diac. lect. dr. Caius Cuţaru, „Un mare părinte al Bisericii în dialog cu Islamul: Sfântul Ioan Damaschinul“; conf. dr. Mircea Buta, „Muzica bisericească – structură doxologică cu un scop Euharistic“; pr. conf. dr. Teodor Baba, „Principii religioase, morale şi sociale în Decalogul iudaic“; pr. lect. dr. Filip Albu, „O abordare omiletică asupra Pastoralelor Mitropolitului Nicolae Corneanu“; pr. asist. dr. Ştefan Negreanu, „Sf. Patrik – Părinte al creştinismului irlandez“; pr. lect. dr. Gabriel Basa, „Câteva aspecte privitoare la viaţa românilor din sudul Dunării“; pr. asist. drd. Ioan Lazăr, „Eshatologia ortodoxă în gândirea pr. Ilarion V. Felea“.

Sursa: http://ziarullumina.ro/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com