Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri... - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri…

17:34, vineri, 29 iulie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

De ce nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunile?

Nu stăruim în rugăciune şi nu mulţumim pentru binefacerile deja primite „Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire” (Coloseni 4: 2);

Nu ne rugăm şi pentru ceilalţi fraţi de credinţă, pentru Biserică, pentru semeni, să luăm exemplu de la apostolul Pavel „Nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele” (Efeseni 1: 16); „priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.” ( Efeseni 6: 18);

Nu-i avem pe sfinţi de model în rugăciune, fiind noi prea delăsători„Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus” (Fapte 1: 14).
Lipsim de la sfânta liturghie. –  „Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” (Fapte 2: 42).
Grija pentru lumea aceasta ne împiedică să ne rugăm cu atenţie „Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.” (Filipeni 4: 6).
Nu ne rugăm cu credinţă – „De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea.” (Marcu 11: 24); „Şi dacă ştim că El ne ascultă ceea ce Îi cerem, ştim că dobândim cererile pe care I le-am cerut.” ( I Ioan 5: 15); „rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav” ( Iacov 5: 15).
Nu ne rugăm pentru duşmani, noi fiind răi.  – „Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri.”(Luca 6: 28).
Nu iertăm celor ce ne greşesc –  „Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi înşine iertăm tuturor celor ce ne greşesc nouă.”(Luca 11: 4);
„Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre.” (Marcu 11: 25).
Cerem lucruri nefolositoare sufletului„Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri.” (Iacov 4: 3).
Rugaţi-vă neîncetat.  Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.” (I Tes 5: 17- 18);

Contact Form Powered By : XYZScripts.com