Citiți cărți pline de Lumină! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Citiți cărți pline de Lumină!

14:59, joi, 23 martie, 2017 | Cuvinte-cheie: , ,

Îndemn pentru o Carte

,,Povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină, iar îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii.” (Pilde, 6,23)

Dragi cititori, dragi creștini,

Cunoaștem cu toții celebrul proverb notoriu ,,Cine știe carte are patru ochi”! A citi înseamnă a cunoaște, iar cunoștințele ,,adevărate” dau sens vieții. Oamenii dintotdeauna au căutat o alinare, mîngîiere și nădejde, răsfoind cărți, mai vechi sau mai noi, o istorie sau o rugăciune. În cărți găsim gînduri și trăiri pe care oamenii le-au scris în diferite contexte și cu anumite scopuri. Dealtfel, cum spune Maxim Gorki: ,,Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi mintea, sufletul acesta ţi se deschide ca un prieten bun.” Fiecare carte are o încărcătură care se transmite cititorului. Fiecare carte poartă un mesaj, care urmărește să te îndemne la ceva sau să-ți o provoace o stare, a sufletului în deosebi!

Este bine să citim cît mai mult! Dar iată ce ne îndeamnă geniul creștinătății, Sfîntul Apostol Pavel care zice: ,,Râvniţi însă la darurile cele mai bune!” (Corinteni 12, 31) Luînd aminte la îndemnul Sfintei Scripturi că ,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.” (Corinteni 15, 33) vă îndemn cu toată dragostea, să aveți prieteni buni. Cartea poate fi un prieten bun! Cartea ortodoxă este prin excelență cel mai bun prieten al omului! Ea este cea care nu te judecă, care îți dă nădejde, nu te jignește, te mîngîie și te ajută necondiționat de cîte ori ai nevoie. Cartea ortodoxă, care poate fi Psaltirea sau o Colecție de Rugăciuni, este mereu cu tine și o poți citi sau te poate citi ea pe tine. O carte plină de sens, cum este Cartea Ortodoxă, îți deschide și îți luminează calea vieții, așa cum zice Proorocul David despre Cuvintele lui Dumnezeu: ,,Făclie picioarelor mele este legea Ta (a Domnului) şi lumină cărărilor mele”. (Psalmul 118, 105) Cartea Ortodoxă ți-L descoperă pe Dumnezeu, Creatorul lumii!

Iată dragi creștini, o carte adevărată, este aceea care te conduce la Viață, care îți dă putere să înfăptuiești Binele și care te face să iubești cu toată inima ta, sincer și curat. O carte bună este făclie pentru viitorul tău! Sfîntul Marcu Ascetul, spune ,,Adu lumină în inima ta, iar lumina din inima ta, îți mai descoperă o Lumină, mai adîncă, dumnezeiască!”

Continuînd firul de mai sus, nu pot să nu vă atenționez următorul lucru: Să nu uite nimeni de Cartea Luminii: Cartea ,,de căpătîi” a fiecărui om de pe pămînt care este, Biblia! ,,Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun.” (II Timotei, 3, 16-17). Cu adevărat, iubiți credincioși, Cuvîntul lui Dumnezeu este adevărat izvor de pace și binecuvîntare! Această carte trebuie citită cu evlavie în fiecare zi! Biblia este unica carte, în care colecția de scrieri din canonul cărții, sunt scrise sub inspirația Duhului Sfînt. Sfînta Evanghelie, Noul Testament, sunt Vestea cea Bună adusă întregii lumi și sunt de o importanță extraordinară, încît nu ne-am putea închipui înlocuirea lor, sau o viață fără sfaturi evanghelice! Învățătura lui Iisus Hristos, care se cuprinde în Sfînta Evanghelie și în Noul Testament, este învățătura care vindecă, dă viață și iertare de păcate, Iisus Hristos a redeschis Raiul pentru întreaga omenire. Deja, celelalte scrieri duhovnicești existente, sunt completări și tîlcuiri ale Sfintei Scripturi. Putem afirma așadar împreună că ,,Cartea Ortodoxă este cel mai bun și mai vrednic de crezare prieten, al omului care merge spre Înviere! Ea este Izvor nesecat de Lumină, care pînă acum a luminat milioane de oameni și te poate lumina și pe tine!”

Dintre toate cărțile scrise vreodată, cartea ortodoxă este unica care emană Lumină și Înțelepciune adevărată, deoarece ea vorbește despre însăși Lumina. ,,Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El (de la Iisus Hristos) şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El”. (I Ioan, 1, 5)

Îndemnul meu arhipăstoresc, dragilor, este: să citiți! Citiți cu sete de cunoaștere, cu dorință de a te descoperi și stăpîni, cu perspectiva unei permanente desăvărșiri și cu dorința nestăpînită de a-L cunoaște pe Dumnezeu, Care îți umple viața de sens! ,,Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii”, ne îndeamnă alături de alți oameni iluștri, Mihai Eminescu!

Tinerii au nevoie de putere duhovnicească, mamele au nevoie de protecție pentru copiii lor, părinții doresc să se bucure de copii bine-educați, familiile toate însetează după fericire. Toate aceste le putem afla cu prisosință în scrierile înțelepte ale Sfinților, care au scris din inimă curată, avînd experiență și iluminare de la Dumnezeu, Atotcunoscătorul. Sfaturile ne învață, ne ușurează iar rugăciunea ne ajută, ne pune în relație directă cu Dumnezeu!
În casa unei familii împlinite, există o măsuță sau un raft, pe care stau așezate cu grijă: Cartea de Rugăciuni, Biblia, Evanghelia, Psaltirea și cărți cu învățături de suflet. O familie fericită citește, se roagă! „O cameră fără cărți este ca un corp fără suflet”, zice Cicero, iar noi afirmăm că: ,,O casă fără cărți duhovnicești, răsfoite și sădite în inimă, este ca o zi de vară fără soare, cu umbre și pete de întuneric!”

Vreau să menționez că, din grija pe care o port pentru credincioși, în cadrul Episcopiei au văzut lumina tiparului mai multe cărți, reviste, jurnale, broșuri, cărți de rugăciuni, toate fiind în stare să răspundă cerințelor cititorilor. Deasemenea, Episcopia de Ungheni și Nisporeni, editează, o publicație periodică, și anume lunară: Ziarul ,,Cuvîntul Ortodox”. Pe an ce trece la ziarul ,,Cuvîntul Ortodox”, se abonează mai mulți cititori, din toate localitățile republicii. Ziarul este totdeauna actual, articolele se aleg cu grijă și sunt de trebuință mare pentru fiecare creștin.

Să citiți dragi creștini, cărți pentru sufletul Dvs! Nu vă lăsați înghițiți de internet și rețele sociale, care îngustează imaginația și răcesc inimile, conducîndu-vă spre pierzare, dar savurați o carte plină de înțelepciune, care vă dezvoltă comunicarea, cu oamenii și cu Dumnezeu, care vi se arată a fi un mentor spre împăcarea sufletească! ,,Există crime mai mare decât aceea de a arde cărţile. Una dintre ele este să nu le citeşti.” ( Joseph Brodsky)

În contextul Zilei Cărții Ortodoxe, aduc felicitări tuturor creștinilor, care își găsesc alinare și putere, bucurie și înțelepciune în Cartea Ortodoxă! Fie ca cuvintele vii, ale vieții veșnice, să aducă Lumină în inima Dvs, iar sămînța cunoașterii să aducă rod binecuvîntat!

Dragi cititori, vă îndemn pe toți, căutați Lumina; aduceți lumină în viața Dvs. prin Cartea Ortodoxă. ,,Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii.” Ne cheamă Iisus Hristos: ,,Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric, ci să aibă viață veșnică”. (Evanghelia după Ioan, 12, 36, 46; 3, 15)

Citiți cărți pline de Lumină!,

+ PETRU
EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI
22 martie 2017,
Ziua Cărții Ortodoxe, or. Ungheni

Sursa: http://episcopia-ungheni.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com