Anunț! Conferinţă internaţională - 200 de ani de la formarea Episcopiei de Chişinău şi Hotin - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Anunț! Conferinţă internaţională – 200 de ani de la formarea Episcopiei de Chişinău şi Hotin

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove

Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

5 septembrie 2013

09.00 – 17.00

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Bd. Ştefan cel Mare 1, or. Chişinău

Conferinţă internaţională

„Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi credinţei în Hristos”

(200 de ani de la apariţia în spaţiul dintre Prut şi Nistru a structurii eclezistice ortodoxe ce a unificat toate bisericile ortodoxe a regiunii – Eparhiei Chişinăului şi Hotinului)

1. Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove VLADIMIR – „Actualitatea vieţii bisericeşti în Moldova”.

2. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei – „Contribuţia Bisericii ortodoxe din Basarabia în păstrarea şi dezvolatarea culturii şi spiritualităţii poporului”.

3. Arhimandrit Siluan (Şalaru), Exarh al Mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi al întregii Moldove – „Monahismul în Moldova”.

4. Victor Ţvircun, Secretarul General al Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră – „Tradiţia ortodoxă în viaţa şi activitatea lui Dmitrie Cantemir”.

5. Prot. Emanuil Brihuneţ, preşedintele Departamentului mitropolitan arhitectură şi pictură – „Politica de Stat şi legislaţia privind patrimoniul bisericesc”.

6. Prot. prof. dr. Veaceslav Cazacu, prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova – „Înfiinţarea Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. Măsurile luate în vederea bunei organizări a noii eparhii.”

7. Prot. prof. dr. Andrei Branişte, şef Catedră Ştiinţe Teologice al Facultăţii de Teologie ortodoxă din cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova – „Activitatea tipografică în cadrul eparhiei Chişinăului şi Hotinului”.

8. Prof. Dr. Alexei Galiţ. Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova – „Înfiinţarea Seminarului Teologic din Chişinău de către Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni – valenţe eclesiologice, educaţionale şi sociale.”

9. Liliana Condraticova, dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM – „Patrimoniul bisericesc – istorie şi modernitate”.

10. Andrei Neguţă, diplomat şi politician din Republica Moldova, consilier al preşedintelui Departamentului Relaţii Externe a Bisericii Ortodoxe din Moldova – „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni: cleric şi persoană politică”.

11. Episcop de Orsk şi Gai Irinei (Tafunea) – „Rolul Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni în dezvoltarea educaţiei Moldovei”.

12. Episcop de Neftekamsc şi Bir Ambrosii (Munteanu) – „Schimbările vieţii monahale în timpul vieţii Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni”.

13. Prot. Nicolai Florinskii – „Chestiuni privind biografia Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni”.

14. Vladislav Iakimovici Grossu „Rolul Bisericii Ortodoxe în conceptul administrativ al guberniei Basarabia”.

15. Ierodiacon Anastasii (Onişenco) – „Viaţa bisericească a regiunii Odessa în perioada componenţei sale în eparhia de Chişinău”.

16. Diac. prof. dr. Vasile Demciuc, profesor al Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, România – „Apărarea dreptei credinţe reflectată în pictura bisericească din Moldova”.

17. Pr. prof. dr. Ion Vicovan, decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Iaşi, România – „Biserica din Moldova în contextul politic de la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-la”.

18. Prof. Dr. Gheorghe Badea, profesor de limbi clasice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România – „Mitropolitul Gurie Grosu şi regele Carol al II-lea. Cine are dreptul să intre în altar”.

 

 

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com