Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor (Ediţia a XI-a) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor (Ediţia a XI-a)

22:22, miercuri, 25 septembrie, 2019 | Cuvinte-cheie: , , ,

Universitatea de Stat din Moldova a găzduit, marți, 24 septembrie 2019, lucrările Conferinţei internaţionale: „Educaţia din perspectiva valorilor”, aflată la XI-a ediţie.  Evenimentul a fost organizat de Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea de Stat din Moldova. Peste 110 de cercetători din diverse domenii şi instituţii s-au înscris cu comunicări.

Sesiunea Plenară a conferinţei a fost moderată de pr. conf. univ. dr. Octavian Moşin de la Universitatea de Stat din Moldova şi conf. univ. dr Ioan Scheau de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Conferința a demarat cu mesajul de salut al dl Florentin Paladi, prof.univ., dr.hab. prorector, Universitatea de Stat din Moldova.

Din partea Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, parteneră în organizarea evenimentului, a vorbit dl Ioan Scheau, conf.univ.dr.

Lucrările întrunirii ştiinţifice au fost deschise de către Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care a transmis mesajul de binecuvântare al ÎPS Mitropolit Vladimir şi a prezentat comunicatul: „Implicaţii sociale ale disciplinei religie în instituţiile preuniversitare de învăţământ din Republica Moldova (2011-2019)”

„Tinerii de astăzi, în bătaia curentelor contradictorii, venite atât din Apusul Europei, cât și din sincretismul euroasiatic, sunt în situația de a lua o anumită atitudine față de creștinism. În această situație, cei puși în slujba educației copiilor și tinerilor au misiunea de a-i conștientiza asupra tentațiilor și provocărilor care-i pândesc la tot pasul. De asemenea, au datoria de a le fi călăuze spre a dobândi echilibrul lăuntric și comoara virtuților. Aceasta presupune multă iscusință din partea educătorului, căci zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie să fie mai priceput şi mai talentat decât un pictor şi decât un sculptor.”

Educația laică pregătea și pregătește pentru existența de aici, pentru a fi de un real folos societății printr-o frumoasă conduită și prin pregătirea intelectuală și profesională. Educația religioasă urmărește câștigarea virtuților ca trepte care duc la mântuire. Această educație este posibilă întrucât Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său și i-a dat porunca desăvârșirii (Mt. 5, 48)”, a menţionat episcopul Ioan în cuvântarea sa.

La deschiderea festivă a conferinţei au participat și cercetătorii Institutului de Istorie Acad. Andrei Eșanu şi dr. Valentina Eșanu care au prezentat un comunicat cu genericul: „Școli domneşti la Chişinău (a doua jum. a sec. XVIII – începutul sec. XIX).”

În sesiunea plenară au fost prezentate de asemenea comunicările:

Conf. univ. dr. Emilia Gogu, „Educaţia – cea mai puternică forţă socială”, Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Conf. univ. dr. Ioan Scheau, „Rolul dilemelor morale în educația deontologică”, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Conf. univ. dr. habil. Dorin Opriș, „Educaţia interculturală şi formarea cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar”, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Conf.univ.dr.  Stela Spînu, „Etnocentrism vs xenocentrism în comunicarea interculturală”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău.

Conf.univ.dr. Mihaela Badea, „A case study on digital english textbooks used in primary school”, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.

Sursa: http://altarulcredintei.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com