Corala bisericii Sf. Ierarh Spiridon din Chișinău, colindând schitul de la Oricova, Călărași - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Corala bisericii Sf. Ierarh Spiridon din Chișinău, colindând schitul de la Oricova, Călărași

15:03, marți, 15 ianuarie, 2019 | Cuvinte-cheie: , , ,

Colindele de Nașterea Domnului sunt o tradiție sfântă a neamului nostru. Colindele sunt glasul sfânt al Sfintei Evanghelii şi al Bisericii extins sau transmis în sufletele şi-n casele dreptcredicioşilor creştini. Aceste datini reprezintă ecoul popular şi artistic al cântărilor bisericeşti liturgice. Ar mai fi, oare, la fel de frumoase cum sunt, sărbătorile de iarnă, fără colindele noastre tradiționale, moștenite din moși, strămoși ?

Marele muzician George Enescu spunea, cu referire la colinde, următoarele: „Muzica este o sfântă ocazie, muzica are o menire specială să unească sufletele, să le armonizeze, să coboare pacea și fericirea printre oameni, muzica, mai ales, colinda.” Muzica, potrivit lui Enescu este dumnezeiască și dacă e coborâtă din cer , atunci și colinda, cu adevărat este coborâtă din cer, adică e de la Dumnezeu.

Pornind de la aceste reper, în această perioadă frumoasă de iarnă în care se colindă, un grup de fete frumoase și talentate de la Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice din Chișinău, Catedra Pedagogie Muzicala AMTAP, ce fac parte din Corul în formare al bisericii Biserica Ortodoxă Sf. Ierarh Spiridon, au mers să colinde schitul de la Oricova, Călărași, vestind bucuria Nașterii lui Hristos și venirea în lume a Celui mult așteptat de întreg neamul omenesc.

Și pentru că îngerii cântă despre bucurie și pace, despre armonie, aceasta a binevestit și Corala bisericii Sfântului Ierarh Spridon prin intermediul unui mănunchi de colinde îngerești, aducând speranța milostivirii celui care coboară la noi, pentru a aduce pacea. Or, colinda, așa precum scriam mai sus, coborâtă fiind din cer, e cea care ne înalță și ne face să ne ridicăm împreună cu îngerii la cer și să cântăm de bucurie că ni s-a născut Prunc Sfânt pe pământ.

Mulțumim mult, bunului nostru părinte, Savatie Bastovoi pentru primire! Iar doamnelor noastre profesoare, Oxana FilipAngela LeibaAlina Dumbrava, care ne ghidează și ne susțin pe această cale, le suntem îndatorate cu adânci plecăciuni și mulțumiri!

Nu în ultimul rând, îi suntem profund recunoscătoare, dnei Ala Primovici și dlui Iulian Proca, realizatori ai emisiunii „Cuvintele Credinței”, de la Compania Teleradio Moldova, pentru înregistrarea îngerescului colind „Praznic Luminos” și a preafrumoasei urări de „La mulți ani”, la zile binecuvântate, într-un loc atât de minunat!

Magdalena Munteanu

Contact Form Powered By : XYZScripts.com