Header image

Dacă suferi și mulțumești lui Dumnezeu, te-ai învrednicit de cununa muceniciei

Nimic nu poate fi mai sfânt ca limba aceea care mulțumește lui Dumnezeu pentru cele neplăcute.

O astfel de limbă cu nimic nu este mai prejos de limba martirilor și de aceea și aceasta ca și aceea se încununează. Pentru că și această limbă a fost silită de călău (diavolul) să se lepede de Dumnezeu și să-L hulească, pentru că și aici s-a încercat diavolul cu raționamentele sale ca s-o momească și s-o întunece cu fel de fel de nemulțumiri, însă n-a folosit nimic.

Dacă deci suferi și mulțumești lui Dumnezeu, te-ai învrednicit de cununa muceniciei.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Coloseni, omil. VIII, Dicționar de înțelepciune patristică, Comori dezgropate, Casa Școalelor București 1997, p. 347)

Contact Form Powered By : XYZScripts.com