Dând celui ce zace pe pământ, dai Celui ce şade în ceruri - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Dând celui ce zace pe pământ, dai Celui ce şade în ceruri

Dumnezeu ne-a dat mila ca o poruncă a dragostei. Milostenia este plata pentru răscumpărarea păcatelor noastre. Miluind pe cineva ne miluim pe noi înşine .

Nu dărui celorlalţi după cum merită, ci după cum au nevoie. Milostenia face bine, înainte de toate, celui ce este milostiv. Cu adevărat milostiv este acela care îi îmbrăţişează pe toţi şi nu lasă pe nimeni în afara inimii sale.

„Dând celui ce zace pe pământ, dai Celui ce şade în ceruri. De eşti drept, teme-te de mânia lui Dumnezeu ca să nu cazi; de eşti păcătos, încrede-te în mila Domnului ca să te poţi ridica .

Hrăneşte-l pe cel ce moare de foame; dacă nu o faci, îl ucizi.

Dăruieşte de dragul binelui, nu de frica răului !

Extras din “Cuvânt cǎtre creştinii ortodocşi despre milostenie” – Preot Ioan

Contact Form Powered By : XYZScripts.com