Header image

De ce facem metanii atunci când ne rugăm?

Nu ar trebui să facem metanii dacă nu înţelegem de ce le facem şi ce simbolizează ele. Acest gest liturgic poate fi pus în legătură cu plecarea capului – „Capetele noastre Domnului să le plecăm”, spunem la slujbă.

De ce ne plecăm noi capul în faţa lui Dumnezeu? Pentru că mintea noastră, raţiunea noastră, capul nostru ne-au rătăcit şi ne-au îndepărtat de Dumnezeu şi acum ne plecăm capul, mintea, raţiunea în faţa Domnului şi îi cerem lui Hristos, care este Capul Bisericii, ca El să devină capul nostru.

În limba greacă, „metanoeo” înseamnă schimbarea, înnoirea minţii. Ne plecăm până la pământ, dând dovadă de pocăinţă şi de smerenie faţă de Hristos, mărturisind că din pământ am fost luaţi şi în pământ ne vom întoarce, căci păcatul ne-a adus moartea şi moartea ne duce în pământ. Dar nu vom rămâne acolo, pentru că în Hristos murim păcatului – şi acest lucru e simbolizat de plecarea noastră la pământ, ca apoi să înviem virtuţii, lucru simbolizat prin ridicarea capului.

Deci, metania este un act prin care mărturisim că murim păcatului şi că înviem în Hristos. Metaniile exprimă starea de pocăinţă pentru păcatele săvârşite şi sentimentul de iubire al lui Dumnezeu şi numai lui Dumnezeu I se cuvine să-I închinăm acest gest liturgic.

http://ziarullumina.ro

Contact Form Powered By : XYZScripts.com