De ce Ortodoxia a fost dintotdeauna lovită din toate părțile? - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

De ce Ortodoxia a fost dintotdeauna lovită din toate părțile?

Pentru că ea este singura Credință adevărată, Biserica care păstrează cea mai curată credința în Dumnezeu. Cine dă cu pietre în pomul fără roade?

Dar de ce Biserica Ortodoxă are așa de mulți dușmani, atât din exterior cât și din interior?

Pentru că satana nu poate răbda Biserica Ortodoxă, Biserica iubirii, jertfei martirice, milosteniei, îngăduinței și iertării, nevoinței și smereniei, rugăciunii.

Pentru că Ortodoxia a dat cel mai mare număr de martiri și sfinți. De aceea, diavolul, a ridicat asupra ei toate forțele întunericului, dorind să o distrugă cu totul.

Năvăliri ale popoarelor păgâne, perscuții de tot felul, ocupații străine, uniație și prozelitism, dictatură ateistă și comunistă, corupția familiei și a tineretului prin cele mai diabolice patimi și metode ca: avortul, pornografia, desfrâul public, jocurile de noroc, divorțul, alcoolismul, narcomania și cine știe ce alte curse cumplite ne va întinde satana și de acum încolo? Căci el nu poate răbda și tolera adevărul, pe cei care se roagă, pe cei smeriți, pe cei care iartă și iubesc din inimă, pe cei care laudă și iubesc cel mai mult pe Dumnezeu.

Dragostea adevărată de Dumnezeu arde cel mai tare pe diavoli. De aceea, creștinii ortodocși sunt cel mai puternic loviți. Victima acestor cumplite atacuri este desigur, Ortodoxia.

Dar nu trebuie să ne descurajăm, ci din contra, să fim tari și hotărâți în acțiunile noastre pentru că Dumnezeu este de partea noastră. Și dacă ne-a ajutat și ne-a izbăvit pe parcursul mileniilor de păgâni, de turci, de tot felul de secte, de ateism și comunism, de prozelitismul neoprotestant și de multe alte urgii care s-au abătut asupra Ortodoxiei pe parcursul timpului, să fim fermi convinși că ne va izbăvi și de acum înainte de cei ce se ridică și se vor ridica asupra noastră, a ortodocșilor, fie din afară, fie dinăuntru.

Să nu uităm un singur lucru – nu noi suntem cei ce luptă pentru biruința Bisericii lui Hristos, ci Însuși Dumnezeu prin Sfinții Săi, prin aleșii Săi, prin noi păcătoșii, se luptă pentru triumful Ortodoxiei. El lovește pe păgâni, El smerește pe atei pentru că s-au lepădat de Dumnezeu. El rușinează pe sectanți, pentru că sunt stăpâniți de mândrie și s-au lepădat de dreapta credință. El ridică pe cei smeriți și înalță pe cei blânzi, care păstrează cu sfințenie Ortodoxia apostolică și trăiesc conform Sfintei Evanghelii.

El, Bunul Dumnezeu ne va salva și pe noi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți. A salvat Dumnezeu Ortodoxia și pe fiii ei de moartea de pierzare de peste doua mii de ani, ne va salva și de acum înainte, numai să fim devotați și să ținem cu tărie dreapta credință, să ducem mai departe tradițiile ortodoxe și viața noastră să fie curată, smerită, adevărată, devotată.

Trăim vremuri apocaliptice! Răutatea, ateismul, indiferența religioasă, desfrâul și alte gunoaie anti-ortodoxe sunt acum mai puterinice decât oricând.

Să nu ne vindem sau să ne pierdem sufletul în goana după averi, după plăceri, după slavă deșartă și mândrie diavolească.

Mântuitorul ne avertizează prin Evanghelia Sa: „Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremur pe alocuri … și veți fi urâți de toate neamurile, pentru numele Meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții.” (Matei 24;4-10)

Acum trăim vremurile acelea. Acum satana urlă ca un leu gata să ne înghită. Acum dușmanii Ortodoxiei strigă împotriva noastră, necredincioșii ne urăsc, păgânii vor să ne ucidă, creștinii se ceartă între ei, desfrâul și crimele le întâlnim la tot pasul, unii slujitori ai altarului nu-și fac conștiincios datoria, „prooroci mincinoși” mișună ca furnicile în furnicar, păcălind pe mulți.

De aceea vă îndemn să fiți tari și fermi în dreapta credință, să nu vă lăsați măguliți și înșelați de discuțiile și darurile sectanților, să nu vă smintiți de gunoiul și murdăria vărsate de necredincioși asupra Sfintei Biserici, fiți conștienți de unde vin și scopul acestora.

Nu lipsiți de la Sfintele Liturghii, spovediți-vă cât mai des, citiți cărți sfinte și stăruiți-vă să vă cunoaște-ți cât mai bine credința, faceți tot ce este bineplăcut în fața Domnului și El ne va milui cu bunătatea Sa, va salva Ortodoxia și noi toți împreună vom moștenia Împărăția Lui.

Protoiereu Ioan Plămădeală

 fragment din „ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER, Chișinău 2017

Старинные фото города Кимры

Contact Form Powered By : XYZScripts.com