Header image

Despre asceza trupului

De nevoinţe mai presus de putere să nu ne apucăm, ci să ne străduim ca prietenul nostru – trupul nostru – să fie credincios şi în stare să lucreze virtuţile. Să nu purtăm atâta grijă de trupul nostru încât să-i deşteptăm dorinţele (Romani 13,14), ci să-l supunem duhului.

Trebuie de mers pe calea de mijloc, dând duhului cele duhovniceşti, trupului cele trupeşti, după cuvântul „daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”. Trebuie să păzim pacea sufletului, silindu-ne să nu ne tulburăm de defaimările din partea altora, pentru care trebuie să ne înfrânăm mânia, să ne păzim mintea şi inima de la mişcările cele necuviincioase.

Şi mai ales, pentru a păzi pacea sufletului trebuie, în chip deosebit, să ne ferim de a osândi pe alţii. Prin neosândire şi tăcere se păstrează pacea sufletului.

Extras din
“Părintele Sofian Duhovnicul”, Editura Bizantină, Bucureşti 2012, p. 141

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com