Header image

Despre căsătorie şi viaţa de familie

12:57, miercuri, 11 martie, 2015 | Cuvinte-cheie: ,

Înainte cuvântare la  Despre căsătorie şi viaţa de familie. Extrase din însemnările împărătesei Rusiei Alexandra Feodorovna Romanova. Traducere din rusă de Dumitru Lăpușneanu. Text redactat de Anastasia Voleanschi.

Pe cât de multe sunt alcătuirile duhovniceşti dedicate călugăriei, pe atâta de săracă este şi lista cărţilor ce ar putea să-l lumineze pe cetitorul contemporan în privinţa înţelesului creştin al căsătoriei. Iar majoritatea creştinilor, din câte ştim, aleg pentru viaţa lor anume drumul căsătoriei în cununie, adică Taina Nunţii, numită de Sfinţii Părinţi şi: „limanul întregii înţelepciuni”.

Şi nu vom ascunde faptul că însăşi viaţa noastră o petrecem mai mult în grijile pentru dobândirea pâinii celei de toate zilele, iar nedesăvârşirea şi păcatele soţilor îşi lasă binecunoscuta pecete peste relaţiile dintre soţ şi soţie. Căci cu timpul acele sentimente care îi făceau odinioară pe îndrăgostiţi să fie cele mai fericite fiinţe de pe Pământ acum scad, sărăcesc, căci se stinge lumina cavalerismului şi al jertvei de sine.

Iar obicinuinţele de zi cu zi lipsesc comunicarea dintre soţ şi soţie de orice culoare a bucuriei. Şi după o vreme ei uită fericirea cea dintâi şi încep să se simtă doar ca nişte ocnaşi, ca nişte otgonari, care mai presus de puterile lor târâie din greu barca vieţii de familie. Însă se vede bine că nu în acelaş mod se poate vorbi şi despre experienţa soţilor încoronaţi Nikolai şi Alexandra.

Pentru că la ei nobleţea înnăscută, curăţia sentimentelor şi a intenţiilor s-au armonizat foarte bine cu un efort chibzuit de a ocroti integritatea acestei căsnicii, care chiar a devenit un adevărat model şi o pildă demnă de urmat pentru toţi supuşii credincioşi ai monarhiei ruse. Din nenumăratele sale lecturi, împărăteasa Alexandra Feodorovna a extras anume acele pasaje, care sunt într-o mai mare consonanţă cu propria sa experienţă a vieţii de familie. Şi este clar că tomurile pe care ea le-a cetit au fost foarte variate atât ca gen literar, cât ca şi conţinut: cugetări filosofice, etică conjugală, poezie şi alcătuiri duhovniceşti – toate acestea au constituit hrana pentru  ale sale cugetări teologale. Iar puterea interioară a acestor însemnări constă anume în modul de viaţă virtuos pe care l-a trăit evlavioasa împărăteasă, ce era cu trup şi suflet fidelă înaltului ideal al Familiei.

Tot din acelaşi motiv, aceste preţioase însemnări, care sunt de o atotcuceritoare sinceritate şi de o cerească frumuseţe, ne inspiră o adâncă evlavie şi pace sufletească. Iar în vremurile pe care le trăim noi astăzi, când cele mai elementare noţiuni despre datorie, cinste, conştiinţă, responsabilitate sunt puse sub semnul întrebării, iar de cele mai multe ori sunt chiar luate în derâdere, lectura acestor frumoase cugetări ale împărătesei Alexandra poate deveni un adevărat eveniment duhovnicesc din viaţa oricărui creştin şi nu numai!

Înţeleptele sale sfătuiri şi preîntâmpinări pentru cei căsătoriţi, cugetările despre adevărata şi falsa dragoste, despre relaţiile dintre rudele apropiate, mărturii despre importanţa covârşitoare a influienţei atmosferei din familie asupra cultivării şi dezvoltării personalităţii copilului – iată care este sfera problemelor etice, ce frământă sufletul împărătesei.

Iar prin aceste alese şi luminoase gânduri, împărăteasa Alexandra Feodorovna ne ajută să vedem Familia nu numai ca pe o instituţie socială, ci să o privim în lumina dragostei lui Hristos, ca pe un mare dar de la Dumnezeu, ca pe o minunată Taină instituită de Însuşi bunul Dumnezeu pentru fericirea pământească şi cerească a oamenilor – Taina Cununiei, Taina Nunţii Dumnezeieşti.

Va urma…

Contact Form Powered By : XYZScripts.com