Header image

Despre păstrarea chipului lui Dumnezeu în noi în timpul campaniilor electorale

17:35, joi, 27 octombrie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , ,

Primim kilograme de maculatură pe parcursul campaniilor electorale, dar nimic nu ne mai inspiră şi nici nu ne miră. Totuşi, sunt nedumerit să văd cum unii slujitori ai Bisericii pun mâna în foc pentru politicieni, lăsându-se atraşi în jocuri dubioase cu iz de mizerie. Îi îndemn pe confraţii mei – nu vă lăsaţi momiţi de glasul mlădios al politicienilor, oricât de cinstiţi ei vi s-ar părea.

Sfântul Împărat Constantin – cel care a legiferat creştinismul şi a oprit persecuţiile împotriva creştinilor – nu a îndrăznit să se boteze atât timp cât a dus jugul conducătorului de stat, pentru că nu îndrăznea să pângărească numele de creştin cu necesitatea împăratului de a face justiţie în ţară, de a fi dur, adesea, de a executa pe criminali, de a ucide în războaie, de a balansa pe muchia de cuţit a jocurilor politice şi diplomatice. Este un paradox, dar Sfântul Constantin nu a fost creştin şi nici nu a speculat cu acest nume, el a devenit creştin doar pe patul său de moarte.

Azi, când o prăznuim pe Cuvioasa Maica noastră Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, biserica rusă face pomenirea şi a Cuviosului Nikola Sviatoşa, care a lepădat demnitatea sa de domnitor (kneaz) şi a ales calea monahismului, primind multă batjocură din partea fraţilor săi.

Nu vă lăsaţi înşelaţi, nu poate omul să fie slugă la doi stăpâni, degeaba credeţi în preşedinţi ortodocşi în zilele noastre. Nu au fost şi nici nu vor fi. Atunci când poporul lui Israel a cerut de la Dumnezeu un rege, l-au primit, dar au fost preîntâmpinaţi că regii vor lua din copiii lor şi îi vor folosi în războaie, la munci, vor impune impozite şi îi vor face argaţi la ţarinile regeşti, le vor lua copiii şi îi vor robi. Şi acestea toate se vor întâmpla, pentru că poporul a părăsit pe Dumnezeu, a refuzat să asculte de Dumnezeu, a vrut să se conducă el însuşi, de către oamenii aleşi şi născuţi din el însuşi. „Ascultă glasul poporului în toate câte îţi grăieşte; căci nu pe tine te-au lepădat, ci M-au lepădat pe Mine, ca să nu mai domnesc Eu peste ei.” (1 Regi 8, 7).

Cu atât mai perfid pare efortul politicienilor de a face uz de simbolica creştină ortodoxă şi de a specula pe sentimentele cele mai sacre ale omului – credinţa şi dragostea de neam! Sunt lupi în blană de mioară, ăştia sunt mai periculoşi decât duşmanii deschişi. Aceia nici măcar nu ascund că vor „europeniza” ţara noastră prin continuarea legiferării desfrâului şi a dezmăţului, lovind în valorile morale şi tradiţionale ale neamului nostru, în timp ce aceştia sunt cu atât mai periculoşi, cu cât încearcă să momească poporul cu gogoaşele înmuiate în sosul spiritualităţii.

Acestora vreau să le spun cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Nu vă înşelaţi, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce va semăna omul, aceea şi va secera” (Galateni 6, 7)

Speculaţia cu materia sacră se numeşte sacrilegiu. Este cea mai înaltă şi odioasă crimă!

Dacă vrem să facem o alegere înţeleaptă, în duhul creştin, atunci trebuie să ne rugăm Bunului Dumnezeu, cerându-I să ne dăruiască conducători înţelepţi. Din cei pe care îi avem în listele electoralei 2016 eu personal nu am văzut nici unul care ar inspira încredere, dar Bunul Dumnezeu să ne călăuzească!

Preot Constantin Cojocaru

Sursa: http://preotconstantincojocaru.blogspot.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com