Header image

Dialogul iniţiat în ultimii ani dintre Biserică și instituţiile medicale, se dovedeşte a fi viabil şi necesar

17:58, marți, 17 ianuarie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

Astăzi, 17 ianuarie, ÎPS Mitropolit Vladimir a primit la reședința mitropolitană pe Prot. Marin Cij, președintele Sectorului Sinodal Asistenţă Spirituală în Instituţiile Medicale, însoțit de către Dl Mihai Ciobanu, directorul SCM „Sf. Arhanghel Mihail”, doctor în medicină, conferențiar universitar, Eminent al Ocrotirii Sănătății – unul dintre promotorii valorilor creştine în instituţiile medicale din ţară.

Recent, Dl Mihai Ciobanu a ajuns la un frumos popas aniversar – 70 de ani din ziua naşterii.

Cu acest prilej, Ierarhul i-a adresat jubiliarului alese felicitări şi mulţumiri pentru truda depusă pe parcursul ultimelor patru decenii în ogorul medicinei autohtone, apreciind vocaţia, profesionalismul şi contribuţia domniei sale în promovarea valorilor nepieritoare ale Ortodoxiei.

Drept apreciere pentru truda depusă, directorul SCM „Sf. Arhanghel Mihail” a fost decorat de către Întâistătător cu înalta distincţie bisericească – Medalia ”Sf. Binecredincios Ștefan cel Mare”.

Totodată, Mitropolitul a salutat intenția nobilă a Dl Mihai Ciobanu de a susţine campania iniţiată de Sectorul Sinodal Activitate Spirituală în Instituțiile Medicale a B.O.M. – „Biserica şi spitalul – două spaţii complementare sănătăţii fiinţei umane”. Or, dialogul iniţiat în ultimii ani dintre Biserică și instituţiile medicale, dintre preoți și medici se dovedeşte a fi viabil şi necesar, deoarece în centrul acestei problematici ne întâlnim cu omul suferind, cu omul bolnav trupeşte şi sufleteşte, cu omul care în încercările prin care trece se luptă cu suferinţa, căutând sursele refacerii sănătăţii nu numai în ştiinţa şi practica medicală, ci mai ales la Dumnezeu, de la care aşteaptă ajutorul prin Biserică, prin medic şi preot deopotrivă.

La rândul său, Dl Mihai Ciobanu, a mulțumit Arhiereului pentru gestul mărinimos și pentru bunăvoința manifestată, declarându-se dispus să muncească și mai departe, atât cât îi va dărui Dumnezeu zile, pentru promovarea valorilor ziditoare.

Marţi, 17 ianuarie, Întâistătătorul a primit la Reşedinţa mitropolitană pe Prot. Serghei Jmurcov, parohul bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din s. Cojuşna, însoțit de Dl Gheorghe Dodu, director general şi medic-şef al Sanatoriului Preventoriu de Bază „Constructorul” din mun. Chişinău.

Cu prilejul aniversării popasului aniversar de 70 ani de viaţă, ÎPS Vladimir i-a adresat jubiliarului alese felicitări şi mulţumiri pentru truda depusă pe parcursul activităţii profesionale, motiv pentru care, Dl Gheorghe Dodu a fost decorat cu ordinul bisericesc „Sf. Binecredincios Ştefan cel Mare”.

Mitropolitul a mulţumit jubiliarului pentru atitudinea binevoitoare şi deschiderea către un dialog viabil dintre Direcţia mitropolitană şi Sanatoriul „Constructorul”, totodată exprimându-şi speranţa că şi în continuare, cu acelaşi zel va da dovadă de nobleţe întru ajutorarea aproapelui.

Sanatoriul Preventoriu de Bază „Constructorul” este o întreprindere medicală de stat de profil general, ce prestează servicii medicale de diagnostic, consultative, de tratament medicamentos şi de reabilitare şi este cea mai performantă bază medicală de recuperare din ţară. Personalul medical numără peste 126 de medici calificaţi şi asistenţi medicali. Întreprinderea este dotată cu utilaj modern de diagnostic şi tratament, cabinetele medicale şi saloanele de cazare. Din 1978 până în prezent, funcţia de director general şi medic-şef la Sanatoriul Preventoriu de Bază „Constructorul” o deţine Dl Gheorghe Dodu.

Sursa: www.mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com