Direcţionează 2% din impozitul pe venit pentru Sfânta Mănăstire Ciuflea și construcția Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Direcţionează 2% din impozitul pe venit pentru Sfânta Mănăstire Ciuflea și construcția Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării

21:26, joi, 24 martie, 2022 | Cuvinte-cheie:

Spre atenția Preoților Militari din cadrul Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI, Ministerul Apărării şi Organele de Drept și a tuturor binecredincioșilor creștini care doresc să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Mănăstrirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea și construcția Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării.

Persoanele care doresc să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Mănăstrirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea și construcția Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării, trebuie să completeze și să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit (denumit și Formularul CET15)

La sectiunea M2 se indică codul fiscal al instituției. Acesta este: 40340012

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Formular CET15) se prezintă Organului Fiscal și poate fi depusă: personal, prin poștă, online (cu aplicarea semnăturii electronice).

Vă mulțumim!

Situația la moment pe șantierul Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării.

 ***

CE ÎNSEAMNĂ DESEMNAREA PROCENTUALĂ?

Desemnarea procentuală este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către organizaţiile religioase.

CUM ÎNŢELEGEM?

Desemnarea procentuală este un mecanism de finanţare indirectă a sectorului necomercial de către stat care vă permite să redirecţionaţi 2% din impozitul Dvs. pe venit către entităţile religioase (culte bisericeşti sau părţile lor componente).

DE CE AM FACE-O?

  • Nu ne costă nimic (redirecţionarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv);
  • Participăm la gestionarea banului public;
  • Astfel putem susţine instituţiile religioase în activităţile lor sociale, morale, culturale sau de caritate.

CINE POATE DESEMNA?

Desemnarea procentuală este valabilă pentru contribuabilii persoane fizice rezidente, care nu au datorii la impozitul pe venit şi care în anul precedent au obţinut venit.

CONDIŢII PENTRU DESEMNARE

  • Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) trebuie să fie depus în termen;
  • Impozitul pe venit declarat să fie achitat integral şi în termen;
  • Desemnarea să fie efectuată în folosul unui singur beneficiar din Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

CUM SE OBŢINE FORMULARUL CET15?

Formularul CET15 poate fi obţinut prin:

  • accesarea gratuită a formularului, la cerere, în orice oficiu teritorial al
  • Serviciul Fiscal de Stat;
  • accesarea gratuită în formă electronică cu posibilitatea descărcării şi comple- tării formularului disponibil la adresa: www.servicii.fisc.md/formulare.aspx
  • pentru deţinătorii semnăturii electronice, accesarea în formă electronică cu posibilitatea completării şi depunerii online la adresa: www.servicii.fisc.md/

CUM PUTEM DESEMNA?  

Persoanele fizice care doresc să redirecţioneze 2% pentru Mănăstirea „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” vor completa Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma CET15). În declaraţie, la Secţiunea a şasea, coloana M2, este necesar să indicăm Codul fiscal (IDNO) al Mănăstirii: 40340012.

Rezultatul este virarea, în contul unităţii de cult, a unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual plătit pentru salariul. Suma NU reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com