Discuții teologice la „biserica sfinților din ultimile zile” (Mormonii) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Discuții teologice la „biserica sfinților din ultimile zile” (Mormonii)

10:22, joi, 18 februarie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , ,

Profesorul de sectologie,  preotul Octavian Solomon împreună cu studenţii din anul al  IV-lea de la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, au avut fericita ocazie de a se întâlni cu mai mulţi „Sfinţi din ultimile zile” în localul „sfinţilor” din Chişinău, adică în centrul lor MORMON,  pe data de 16 februarie 2016.  În cadrul acestei întâlniri s-au discutat mai multe teme teologice, logice şi mai ales mitologice.

Descrierea „Bisericii sfinţilor” şi a  doctrinei  mormone a fost făcută de  către „Sfântul” – Walter Plumb al III-lea, misionar mormon al statului mormon Utath din S.U.A. Studenţii teologi au ascultat miraţi şi cu mult interes descrierea „sfântului ” în cauză,  cu privirea la hirotonirea în preoţia multiplă pe care a primit-o „sfântul” profet  Joseph Smith . Hirotonia s-a făcut de către Sfântul Ioan Botezătorul (John Baptist-ul) în propria lui persoană, prin punerea mâinolor lui palpabile,  peste Smith Profetul în anul 1829. Aceasta a fost preoţia aaronică – o preoţie mult mai mică. Dar profetul a primit şi preoţia desăvârşită a lui Melhisedec (transcriere mormonă) prin punerea mâinilor a trei apostoli care s-au întîlnit cu Joseph Smith în acelaşi an, adică în 1829 şi toţi trei şi-au pus mâinile peste el, preoțindu-l. Această preoţie a fost întărită prin puterea celor trei apostoli adică al Apostolului Petru, al lui Ioan şi Iacov. „Sfinţii” sunt toţi hirotoniţi cu preoţia aaronică iar unii şi cu cea melhisedechiană ca să avanseze în cultul lor.

 După această descriere „Sfântul” Walter ne-a vorbit şi despre a doua scriptură mormonă, care este un fel de biblie – „Cartea lui Mormon”. Această carte prezintă istoria unei familii de evrei (în jur de 20 de persoane) care inspirată de „Duhul Sfânt” a plecat în America din Israel cu 600 de ani inainte de naşterea lui Hristos. Din această familie „Dumnezeu” a născut un popor evreu mare pe Continentul American, care a purtat războaie cu băştinaşii şi au întemeiat o mare civilizaţie evrită pe acest continent. La cererea  preotului prof. Octavian Solomon de a demonstra arhiologic această Carte a lui Mormon, şi civilizaţia descrisă în paginile ei „inspirate”, de a aduce vreo dovadă istorică a vreunui sit arhiologic, sau a vreunei plăcuţe evreieşti precolumbiene  „Sfântul” Walter ne-a informat că deocamdată  încă nu s-a găsit nimic în acest sens dar mormonii sunt în căutare…

În utmătoarea etapă a întâlnirii gazda „sfântă” ne-a explicat cu lux de amănunte soarta oamenilor după moartea fizică. Scopul fiecărui om este, spune Walter,  să devină asemenea lui „Isus Hristos”. Să devenim „Dumnezei”?!!… în acest univers diversificat.

 Studenţii de la teologie, în smerenia lor i-au explicat „sfântului ” sus menţionat,  că nu au ca scop al vieţii lor glorificarea în rang de „Dumnezeu”.

În  următoarele întâlniri se vor discuta alte probleme legate de ideologia mormonă cum ar fi: căsătoria „Lui Isus” cu cele două surori ale lui Lazăr, Marta şi Maria şi căsătoria lui şi cu Maria Magdalena, revelaţiile contradictorii pe care le-au avut profeţii mormoni în decursul timpului și alte viziuni ale lui Joseph Smith și mai ales problematizarea plecării „Lui Isus cel înviat ” în america, la evreii de acolo, fenomen pe care mormonii îl susțin cu tărie.

La sfârşitul întrunirii studenţii de la teologie au primit câte o scriptură mormonă şi anume „Cartea lui Mormon” pe care vor trebui să o studieze în scop misionar.

Le mulţumim pe această cale „sfinţilor din biserica lui Isus din zilele cele mai din urmă” pentru primirea teologilor în devenire la acest dialog.

Sursa: www.teologie.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com