Doamne, auzi-mi glasul, dimineața ! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Doamne, auzi-mi glasul, dimineața !

Rugăciune pentru călăuzire și ocrotire

Psalmul 5:3, „Doamne, auzi-mi glasul, dimineața !” – un psalm al lui David.

1. „Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!

2. Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog!

3. Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.

4. Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine.

5. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea

6. şi pierzi pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală.

7. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în Casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt.

8. Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte calea Ta sub paşii mei.

9. Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare.

10. Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseşi sfaturile lor. Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr! Căci se răzvrătesc împotriva Ta.

11. Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.

12. Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut”.

Ziua evreiască avea trei momente rezervate pentru rugăciune: seara, dimineața și la amiază. Rugăciunile de seară și de dimineață coincideau cu jertfele de seară și de dimineață. David a preluat această practică, asemenea evlaviosului Daniel. În mai mulți psalmi, David accentuează importanță trezitului dis-de-dimineață, pentru a se ruga (Ps. 57:8; 63:1; 108:2). Exemplul suprem pentru noi îl reprezintă Domnul Iisus.
 
Ne amintim câteva texte din Scriptură care vorbesc despre momente rezervate rugăciunii:
  • 1 – Dimineața – Ps. 5:3; Marcu 1:35. Domnul Iisus Însuși a arătat importanța rugăciunii dis-de-dimineața, înaintea celorlalte activități ale zilei.
  • 2 – La amiază – Ps. 55:17; Dan :10; Fapt. Ap. 10:9.
  • 3 – Seara – Ps. 141:2; Fapt. Ap. 3:1; 10:3, 30.
  • 4 – La miezul nopții – Ps. 119:62; Fapt. Ap. 16:25.
  • 5 -În orice vreme – 1 Tes. 5:17 – „Rugați-neâncetat.”

Rugăciunea este, trebuie să fie, practica obișnuită a unei vieți creștine normale, a vieții adevăratului urmaș al lui Hristos (Luca 18:1). „Doamne, auzi-mi glasul, dimineata.” David își începe ziua cu Dumnezeu (Ps.55:17; 59:16; 88:13; 92:2). O lume vrăjmașă lui Dumnezeu ne așteaptă (vers.8-9), și asemenea lui David trebuie să ne începem ziua cerând călăuzirea Domnului (vers.8) și bucurându-ne de protecția divină (vers.11-12). David înțelegea caracterul echilibrat al Dumnezeului său care era atât drept (vers.4-6), cât și iubitor (vers.7). De aceea, el putea să vină dimineața cu toate problemele sale și să le pună în mâinile Celui care aude rugăciunile și răspunde, în mâinile Celui care este și Dreptate și Dragoste. În dreptatea Sa, păcatul nostru trebuia plătit-pedepsit, dar în dragostea Sa, a plătit El Însuși la Golgota, în locul nostru, căci, „plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu, este viață veșnică, în Iisus Hristos, Domnul nostru”, și „Pe Cel care n-a cunoscut nici un păcat, Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihânirea lui Dumnezeu în El.” „El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare.” Mare și minunat Dumnezeu avem. Mare și minunat este Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pot să zic și eu, că David, în dimineața aceasta, cu toata încrederea: „Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea către tine, și aștept.” Eu pot să rostesc această rugăciune, dimineața. Tu, cel care citești, faci lucrul cesta ? Dacă-l faci, se va vedea în viața ta pe parcursul zilei. „Cine citește, să înțeleagă” (Mat. 24:15).

Sursa: resursecrestine.ro

Contact Form Powered By : XYZScripts.com