Doctrina politico-religioasă a iehoviștilor – despre sfârșitul lumii - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Doctrina politico-religioasă a iehoviștilor – despre sfârșitul lumii

17:30, marți, 13 august, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

„Martorii lui Iehova” nu este o sectă creştină, ci o organizaţie care, pe lângă elementele Vechiului Testament, propagă şi o anumită doctrină politică.

În literatura iehovistă sunt expuse „proorociile” despre distrugerea tuturor statelor şi despre instituirea cât mai curândă pe pământ a domniei şi a Împărăţiei lui Dumnezeu Iehova, unde vor fi numai iehoviştii – toţi ceilalţi vor muri.

Iehoviştii leagă triumful lor de Armaghedon – „ultima luptă cu Satan”, când, potrivit concepţiilor lor, „armatele din întreaga lume, cuprinse de un haos nebun şi de frică, în ceaţa neînţelegerii se vor năpusti una asupra alteia şi se va începe autodistrugerea reciprocă… Odată cu încheierea luptei Armaghedonului, deja niciodată nu va mai fi un alt război, pe pământ va împărăţi pacea veşnică”.

După moartea lui Russel „Turnul de veghe” a publicat tot noi şi noi „proorocii”, stabilind datele Armaghedonului, începutul „împărăţiei de 1000 de ani”, precum şi alte evenimente mistice – ba în 1918, ba în 1920. „Descoperirile” precedente în mod delicat au fost anulate: „Fără îndoială satana a crezut, că împărăţia de 1000 de ani trebuia să fie instituită în 1915… Însă sunt dovezi, că instituirea Împărăţiei în Palestina, probabil, va avea loc în 1925, 10 ani mai târziu, ceea ce noi am şi calculat odată”.

În 1940 unul din conducătorii „Organizaţiei” a declarat: „Eu am afirmat, că naţiştii şi fasciştii intenţionează să distrugă Imperiul Britanic, şi aceasta se va întâmpla” (spre nedumerirea credincioşilor, al II Război Mondial a demonstrat contrariul).

Anul 1975. Proorocia despre această dată a provocat un aflux puternic de membri în organizaţie.„Potrivit cronologiei demne de încredere – 6000 de ani, numărând de la crearea omului, se vor încheia în 1975 şi a 7-ea perioadă – de 1000 de ani în istoria omenirii – va începe cu anul 1975”. (Amintim, că pe temeiul unei asemenea „cronologii biblice demne de încredere”, Russel vorbea despre sfârşitul celor 6000 de ani în 1872). În 1969 „Turnul de veghe” a chemat tineretul de a refuza studiile superioare: „Să nu le permiteţi să vă spele creierele cu propaganda satanică despre dorinţa de a obţine ceva în această lume. Acestei lumi i-a rămas foarte puţin timp!”. Mai mult decât atât, cu un an înainte de „sfârşitul” preconizat, „Societatea” îndemna ca oamenii să-şi vândă casele, pentru ca „lunile rămase” să fie închinate răspândirii „Turnului de veghe”.

În anii 1980 „Turnul de veghe” indica noua dată a sfârşitului lumii – anul 1999. În prezent „Societatea Turnului de veghe” în genere nu e încrezută în vreo oarecare dată, pentru că în conformitate cu „cronologia demnă de încredere” nu s-a împlinit nici o „proorocie” din cele enumerate mai sus.

Russel punea mai presus tratatele sale decât Biblia. El scria: „Cele şase volume (ale „Studiului Sfintei Scripturi”)… nu sunt comentarii, ci practic însăşi Biblia… Oamenii nu sunt capabili să înţeleagă intenţiile lui Dumnezeu fără cartea mea… Dacă (omul) va înlătura cartea mea şi va încerca să citească numai Biblia, experienţa demonstrează, că peste doi ani el se va pomeni într-un întuneric total. Pe de altă parte, dacă el va citi numai („Studiile”) cu notele şi explicaţiile lor, atunci, chiar dacă  nu va deschide Biblia, peste doi ani va fi în lumină…”. Russel se numea pe sine „purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu”, prin care se vesteşte oamenilor voia lui Dumnezeu.

Necătând la falsitatea prezicerilor anterioare, apropierea sfârşitului lumii rămâne una din principalele învăţături ale iehoviştilor, deşi data Armaghedonului nu se mai indică. Martorii lui Iehova se pregătesc de Armaghedon: potrivit învăţăturii lor, aceasta va fi lupta, în urma căreia va pieri întreaga lume şi vor rămâne numai ei, iehoviştii. În această „luptă a marei zile a lui Dumnezeu Atotţiitorul”, care este înfăţişată în stilul unui război atomic mondial, va pieri împărăţia lui Satan şi până la 2.000.000. de păcătoşi, cu excepţia, desigur, a iehoviştilor credincioşi.

După aceasta Iehova va institui împărăţia de 1000 de ani, când lumea va fi condusă de Hristos şi pe pământ va fi aşa o pace şi bunăstare, care întrec orice imaginaţii omeneşti. Însă, pentru a căpăta această bunăstare „oamenii trebuie să intre în componenţa organizaţiei lui Dumnezeu, care în Biblie este expusă simbolic prin cuvintele „Ierusalim”, adică trebuie să devină membrii sectei.

Aşteptând Armaghedonul – lupta hotărâtoare dintre puterile binelui şi răului, – „Martorii lui Iehova” nădăjduiesc că vor trece prin focul războiului mondial şi vor intra în „fericitul mileniu”, predestinat numai celor ce au crezut în doctrina organizaţiei lor. În raiul din cer nu vor intra toţi iehoviştii, ci numai 144.000., care împreună cu Hristos şi cu judecătorii din Vechiul Testament vor conduce cu masele, rămase pe pământ după Armaghedon, care trebuie să se bucure de viaţa veşnică de pe pământ. Viaţa de paradis de pe pământ este descrisă în duhul utopiei comuniste: „Nu vor fi atunci nici bogaţi, nici săraci, toţi vor trăi la fel… Ţăranii şi muncitorii vor avea încrederea, că vor avea hrană întotdeauna din belşug”.

Deci, doctrina politică a „martorilor” este întemeiată pe demagogia marxistă. Iresponsabil şi neîntemeiat ei prezic egalizarea (în drepturi) bogaţilor şi săracilor, locuri de muncă pentru toţi, lichidarea exploatării, hrană din abundenţă, încetarea războaielor… Ei tind spre deţinerea puterii. Ideia lor despre „Noul Sion” pe pământ este apropiată de planul masonilor despre domnia lor mondială.

„Martorii lui Iehova” resping orice stăpânire pământească şi tot ce este legat de ea: serviciul militar, jurământul pentru funcţiile de stat, sărbătorile de stat, drapelul, votul şi alegerile în funcţiile de stat. Iehoviştii menţionează că resping formele ascunse de idolatrie – cinstirea drapelelor şi interpretarea imnurilor, în care este slăvit un oarecare popor. Toţi membrii sectei se consideră cetăţeni ai statului teocratic „Societatea Turnului de Veghe” cu capitala în Brooklin.

În Sfânta Scriptură nu numai o dată se aminteşte despre necesitatea de a îndeplini cerinţele şi obligaţiile civice-cetăţeneşti – de exemplu:

„Şi cine nu va împlini legea Dumnezeului tău şi legea regelui, asupra aceluia să se facă îndată judecată şi să se osândească sau la moarte, sau la izgonire, sau la amendă, sau la închidere în temniţă” (I Ezdra, 7, 26).

„Fiul meu, teme-te de Domnul şi de rege şi cu cei ce se răzvrătesc nu lega prietenie” (Pilde, 24, 21).

„Chiar în gândul tău nu blestema pe rege şi în cămara unde dormi nu defăima pe cel puternic; căci păsările cerului pot să ducă un cuvânt şi neamul celor înaripate să dea vorba ta pe faţă” (Ecclesiast., 10, 20).

„Căutaţi binele ţării în care v-am dus robi şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, că de propăşirea ei atârnă şi fericirea voastră!” (Ieremia, 29, 7).

Matei, 17, 24-27 – Mântuitorul plăteşte pentru Sine şi pentru apostolul Petru darea (pentru Templu).

„…Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Matei, 22, 21).

„…Iar Pavel a zis: Fraţilor, nu ştiam că este arhiereu; căci este scris: „Pe mai-marele poporului tău să nu-l vorbeşti de rău” (Fapte, 23, 5).

Romani, 13, 1-7 –  despre faptul că trebuie să ne supunem stăpânirilor.

„Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omeneşti, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor, ca unora ce sunt trimişi de el, spre pedepsirea făcătorilor de rele şi spre lauda făcătorilor de bine; Căci aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideţi gura oamenilor fără minte şi fără cunoştinţă. Trăiţi ca oameni liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu. Daţi tuturor cinste, iubiţi frăţia, temeţi-vă de Dumnezeu, cinstiţi pe împărat” (I Petru, 2, 13-17).

Doctrina „martorilor lui Iehova” reprezintă o planificare conştientă de distrugerii a culturii creştine. Biserica lui Hristos o numesc „organizaţia lui Satan”, iar pe sine se consideră martori ai mâniei şi ai răzbunării lui Dumnezeu asupra Bisericii lui Hristos. Ei anunţă pieirea grabnică a Bisericii lui Hristos şi a popoarelor creştine. Învăţătura „martorilor lui Iehova” – reprezintă un amestec de elemente politice şi religioase, de idei eretice, iudaice şi creştine.

   Va urma: Mărturiile biblice care sunt temeiul adevărurilor de credinţă respinse de „Martorii lui Iehova”.

Protodiacon Ioan MUNTEANU

Sursa: http://csf.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com