Header image

Duminica a XI-a după Rusalii la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău

15:42, sâmbătă, 1 septembrie, 2018 | Cuvinte-cheie: , , ,

„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7)

În Duminica a XI-a după Rusalii – Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae Roșca, a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul obștii monahale la Mănăstirea Ciuflea.

La Sfânta Liturghie s-a citit pericopa din Evanghelia după Matei 18, 23-35:

Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia lui și copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Stăpâne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora o sută de dinari. Și, punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greșelile fratelui său, din toată inima.

Iertarea păcatelor noastre de către Dumnezeu este condiționată de iertarea pe care noi o dăm celor care ne-au greșit a evidențiat Preacuviosul Arhimandrit Nicolae, în cuvântul său.
Pilda datornicului nemilostiv ne învață despre dreptatea, mila și ietarea lui Dumnezeu, pe de oparte, și despre felul cum trebuie să beneficiem în modul cel mai plenar de darurile și binecuvântările
Sale, revărsate asupra noastră cu milostivire, pe de altă parte. Când a început să se socotească cu slujitorul care-i datora o mie de talanți (o sumă extraordinar de mare), Dumnezeu și-a arătat atributul Său de Dumnezeu drept: ”Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copii şi pe toate câte le are, ca să se plătească.”

Nefiind în stare să-și plătească datoria și gata de a pierde totul, inclusiv familia și libertatea,   slujitorul recurge la singura opțiune care-i era disponibilă: să implore răbdarea și mila stăpânului: ”Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot.”

Acum, pilda ne învață compasiunea și mila lui Dumnezeu: ”Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.”

Este interesant de observat cât de repede răspunde Stăpânul (Dumnezeu) la smerenia și rugăciunea slujitorului: ”Căzându-i în genunchi … îngăduieşte-mă.” Nu numai că i-a acordat mai mult timp slujitorului, dar stăpânul i-a iertat toată datoria. Iată cum se manifestă un Dumnezeu milostiv față de slujitorii Săi!

Singura problemă este că noi, beneficiarii iertării și milostivirii lui Dumnezeu, refuzăm să împărtășim cu împreună slujitorii noștri darurile și binecuvântările divine: ”Şi punând mâna pe el (împreună slujitorul) îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator!… Iar el, mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria, a ținut să menționeze Arhimandritul Nicolae.

Apoi, Preacuvioșia sa, a mai adăugat: Să considerăm, aşadar, pilda din Evanghelia de azi încă o mână întinsă de Dumnezeu pentru îndreptarea noastră. Aşa cum El este de-a pururi iertător, să fim şi noi gata, în orice clipă, să acordăm iertare din toată inima celor care ne greşesc personal. Căci numai aşa vom putea rosti cu inimă împăcată şi curată către Tatăl ceresc: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri!

În cele din urmă, toți elevii participanți la Sfânta Liturghie au fost binecuvântați prin oficierea slujbei de Te Deum, la început de an școlar.

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com