Episcopul Siluan de Orhei aniversează 3 ani de arhierie - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Episcopul Siluan de Orhei aniversează 3 ani de arhierie

6:30, luni, 4 noiembrie, 2019 | Cuvinte-cheie: ,

Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală” și Egumen al Sfintei Mănăstiri cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” de la Curchi, aniversează astăzi 3 ani de arhierie. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, al Chișinăului și al Întregii Moldove, i-a adresat ierarhului Orheiului un mesaj de felicitare:

„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ (Matei 4,19)

 

Preasfințite Episcop Siluan,

Aceste cuvinte Vi le-a adresat Mântuitorul Iisus Hristos atunci când V-a ales și V-a chemat cu trei ani în urmă la înalta treaptă a arhieriei (Ioan 15,16), misiune înaltă a Sfintei noastre Biserici Apostolice prin care se continuă și permanentizează misiunea Sa în lume, Cel Care este Arhiereul cel Mare și Modelul Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi.

Acest fapt este subliniat și de Marele Apostol Pavel, care ne arată că scopul misiunii Bisericii până astăzi, realizată prin slujitorii Ei, constă în recapitularea și unirea întregii creații în Trupul lui Hristos – Biserica, prin unitatea credinței, prin Sfintele Taine și prin creșterea în viața în Hristos: „Şi El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători, ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos, până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4,11-13).

Vă exprimăm cu acest prilej, Preasfinția Voastră, sincere și profunde mulțumiri și aprecieri pentru toate realizările și jertfa măreață pe care ați depus-o în toate ascultările și slujirile ce le-ați avut pe parcursul anilor, atât ca și conducător al unităţii Sfintelor noastre mănăstiri, păstor şi părinte sufletesc al Bisericilor din Vicariatul de Orhei, dar și în calitate de arhiereu vicar al Sfintei și de Dumnezeu păzitei noastre Mitropolii.

În acest moment înălțător și de multă bucurie duhovnicească aducător atât pentru Preasfinția Voastră, cât și pentru întreaga noastră Biserică, și anume hirotonia în treapta de arhiereu pentru Biserica noastră Ortodoxă din Moldova, Vă doresc să rămâneți și în continuare acel stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu și vrednic urmaș al Celui dintâi trimis, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos „pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume” (Ioan 10,36), „Apostolul și Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3,1), învățând necontenit prin cuvintele predicatoriale și, mai presus de toate, prin viața personală virtuoasă.

Asigurându-vă de respectul pe care vi-l purtăm și de întreaga noastră prețuire, Vă urăm un sincer și cordial: La mulți și binecuvântați ani!

 

Cu părintești binecuvântări şi frăţească dragoste în Hristos,

 

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

User-agent: Amazonbot # Amazon's user agent Disallow: /
Contact Form Powered By : XYZScripts.com