Header image

Facă-se voia lui Dumnezeu!

20:35, sâmbătă, 20 decembrie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Nu te frământa prea mult pentru soarta ta. Să ai numai dorinţa fermă de mântuire şi, punând-o înaintea lui Dumnezeu, să aştepţi ajutor de la El până când îți va veni.

Dacă ne vom lăsa în întregime în voia lui Dumnezeu, atunci totul va merge bine şi cele neplăcute le vom primi ca pe ceva cuvenit. Orice se săvârşeşte duce la mântuirea sufletelor noastre şi, în acelaşi timp, ni se descoperă adâncul înţelepciunii. Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi după voia Lui (Rom. 8: 28).

În lumea aceasta nimic nu este permanent. Uită-te pe stradă: de dimineaţă a plouat, la amiază cerul a fost senin, iar seara a fost iarăşi frig. Ba vânt, ba linişte, ba furtună, ba arşiţă. Aşa este şi în viaţa noastră – întotdeauna să fii gata să urmezi voia lui Dumnezeu, fie că îţi place ori nu.

Înainte de a face ceva, roagă-te şi cercetează să vezi dacă lucrul acela este înţelept şi plăcut lui Dumnezeu.

Unde este urmată voia lui Dumnezeu, acolo niciun obstacol puternic nu poate ieşi biruitor.

***

Trebuie să ne rugăm să ne arate Domnul calea… Să ne rugăm Domnului să ne mântuiască şi să ne ajute în necazuri şi nevoi. Altă scăpare şi nădejde nu văd. Socotelile omeneşti sunt şi deşarte şi greşite.

Când îţi este dat să înduri ceva greu, dar ştii că în aceea nu este voia ta, dobândeşti alinare duhovnicească şi pace în suflet. Facă-se voia lui Dumnezeu! Să nu ruşineze Domnul credinţa noastră, nici lăsarea noastră în voia Lui. Singura nădejde este în Dumnezeu. Iată o temelie tare. Toate celelalte sunt şubrede. Nicidecum nu ştim unde este mai bine, mai rău şi ce ne aşteaptă. Facă-se voia lui Dumnezeu! Datoria noastră este să ne păstrăm în credinţă şi să ne păzim de orice păcat, iar toate celelalte să le încredinţăm lui Dumnezeu.

Noi trebuie să fim încredinţaţi că Pronia lui Dumnezeu totdeauna se îngrijeşte de noi şi orânduieşte totul spre folosul nostru, chiar dacă prin situaţii potrivnice nouă.

Ne vorbesc Stareții de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, 2007, p. 24-27

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com