Header image

Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Timișoara pregătește un nou program de Master

12:41, miercuri, 7 iulie, 2021 | Cuvinte-cheie: , ,

„Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină” este titlul unui program de studii masterale în pregătire la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. Absolvenții vor primi titlul de Master în Teologie. Programul ar putea debuta chiar anul acesta.

Competențe formate în cadrul programului:

 • însușirea de cunoștințe teoretice și practice circumscrise profilului teologic creștin-ortodox;
 • consilierea spirituală și morală a credincioșilor, potrivit credinței creștin-ortodoxe și a normelor morale;
 • cunoașterea, explicarea, oficierea și administrarea sfintelor slujbe;
 • implementarea de proiecte în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credință religioasă;
 • îndeplinirea de funcții administrative și sociale asociate organizării, gestionării și supervizării activităților pastoral-misionare etc.

Abilități formate de program:

 • adaptarea tipurilor, stilurilor și modalităților discursive la dimensiunea interculturală a societății actuale;
 • interpretarea textelor sfinte, a dogmelor, învățăturilor, conceptelor teologice și practicilor liturgice;
 • elaborarea unor strategii comportamentale vizând călăuzirea credincioșilor spre înfăptuirea idealurilor religios-morale;
 • medierea și soluționarea amiabilă a unor situații conflictuale;
 • autoanaliza și evaluarea critică și constructivă a propriului demers pastoral-misionar;
 • susținerea și mărturisirea învățăturii de credință în raport cu alte învățături și ideologii.

Discipline predate:

 • Exegeza biblică. Principii şi metode;
 • Teologia Noului Testament;
 • Credinţă şi mărturisire în pastoraţie;
 • Teologie și cultură bisericească în epoca Sinoadelor ecumenice;
 • Spiritualitate filocalică răsăriteană;
 • Teologie patristică şi limbaj contemporan;
 • Consiliere și comunicare prin discurs. Funcția terapeutică a cuvântului;
 • Activitatea social-misionară a Bisericii Ortodoxe în lume;
 • Liturgică practică;
 • Banatul istoric în perioada dualistă – cultură, spiritualitate, tradiție.

Absolvenții vor putea deveni preoți, cateheți, consilieri în drept canonic și bisericesc, conform grupei de bază din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) 2636: Specialiști în religie.

Absolvenții hirotoniți ai cursurilor de masterat în Teologie se pot încadra la definitivat/gradul II în preoție și își vor putea continua studiile printr-un program doctoral specializat în domeniul Teologie sau într-un domeniu conex.

Mai multe informații în curând:

Mitropolia Banatului, Centrul Eparhial
Bd. C.D. Loga nr. 7, Timișoara
Pers. de contact: Pr. Dr. Nichifor Tănase, Pr. Lect. Dr. Adrian Covan, Pr. Lect. Dr. Marius Florescu

Sursa: https://basilica.ro/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com