Hramul Academiei de Teologie - Sfinţii Trei Ierarhi - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Hramul Academiei de Teologie – Sfinţii Trei Ierarhi

14:00, marți, 12 februarie, 2013 | Cuvinte-cheie:

“Iată ce bine şi ce plăcut când stau fraţii împreuna” (Psalmul 133, 1)

   Unitatea tuturor creştinilor este una din cererile din cadrul Sfintei Liturghii, însă din cauza unor dispute între comunităţile creştine, pe tema – cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi, s-a creat o dezbinare, iar în urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan al Evhaitelor, în timpul împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), s-a hotărît ca 30 ianuarie/12 februarie să fie ziua de cinstire comună a celor Trei Ierarhi.

   La fel şi astăzi peste ani, sărbătoarea închinată celor Trei Ierarhi, i-a unit pe creştini în cinstirea acordată acestora, astfel în ziua Hramului singurei instituţii de învăţămînt superior teologic din Republică, capela studenţească a fost neîncăpătoare pentru seminariştii şi studenţii Academiei, printre care şi mulţi foşti absolvenţi şi creştini dreptmăritori care au venit să-i slăvească în rugăciune pe ocrotitorii instituţiei teologice. Cu toţii s-au unit în cadrul Sfintei Liturghii într-o rugăciune comună de mulţumire a Bunului Dumnezeu pentru toate realizările.

   Slujba divină a fost săvărşită de către un sobor de preoţi, profesori ai instituţiei şi absolvenţi ai acesteia, fiind prezidată de către Ahim. Ermoghen Adam, iar răspunsurile liturgice au fost cîntate la stană de către corul Seminarului, condus de către d-na Olga Gheţiu, iar o notă aparte cîntării liturgice a fost adusă de către corul de muzică psaltică înfiinţat de curînd în cadrul instituţiei şi condus de către pr.Maxim Radu-Tătaru.

   Cuvîntul de felicitare din partea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, care este şi Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, a fost rostit de Şeful Catedrei Ştiinţe teologice – Prot. Conf. Dr. Andrei Branişte.

   Cu un mesaj de felicitare şi de totalizare a successelor şi insucceselor precum şi a planurilor de viitor a venit Prorectorul Academiei – Prot. Conf. Univ. Dr. Vetcislav Cazacu, care i-a îndemnat pe studenţi şi seminarişti să-i aibă drept exemplu de propovăduire a lui Hristos pe cei mai vrednici dintre ierarhii bisericii – pe Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul şi Sf. Ioan Gură de Aur.

Sursa: www.teologie.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com