Header image

În Duminica a VI-a după Paşti, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

17:30, duminică, 13 mai, 2018 | Cuvinte-cheie: , , ,

În Duminica a VI-a după Paști, a Vindecării orbului din naştere, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană “Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

Serviciul divin a fost săvârșit în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul Catedralei  spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace pentru cei vii și odihnă pentru cei răposați.

În pericopa evanghelică de astăzi ne întâlnim cu un orb din naștere pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl tămăduiește. Numai că, pe când el nu avea lumina ochilor, iudeii contemporani cu el erau într-o teribilă orbire spirituală.

Evanghelistul Ioan relatează cu atâta detaliu vindecarea orbului din naștere pentru că o astfel de vindecare putea să fie săvârșită numai de Fiul lui Dumnezeu. Unii s-au întrebat cine poate să vindece un orb din naștere. Acesta nu poate fi un simplu om, nu poate fi doar profet, ci Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta vrea să sublinieze în primul rând evanghelistul Ioan prin relatarea acestei minuni.

În atmosfera festivă şi măreaţă a serviciului divin duminical, diaconul Petru Țurcanu s-a învrednicit de a fi hirotonit în treapta de preot, primind și prima decorație: bedernița.

Tot în această zi, Vlădica Vladimir l-a hirotonit diacon pe teologul Eugen Pleșca, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția 2010.

Cu acest binecuvântat prilej, Vlădica Vladimir a urat nou hirotoniților slujitori să fie vrednici de chemarea lor şi să-şi ducă crucea încredinţată cu semerenie şi desăvârşită ascultare.

În cuvântul predicatorial rostit cu binecuvântarea Întâistătătorului de către Prot. mitr. Vadim Cheibaș, preacucernicia sa i-a îndemnat pe credincioși să râvnească spre o credință în Dumnezeu asemenea orbului vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru ca lumina dumnezeiască să pătrundă în sufletele tuturor.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei Mitropolitane condus de dna dirijor Angela Angheni.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

Contact Form Powered By : XYZScripts.com