Header image

Îndrăgostela este o emoție, un amalgam de emoții, dar iubirea e o stare

Am fost întrebat cum sînt văzute emoțiile în creștinism, care sînt emoțiile pozitive și care negative.

Emoțiile sînt manifestări ale trupului și sînt în directă legătură cu instinctele: de apărare sau conservare (mînia, frica, dorința de putere, mîncarea sau sexualitatea), precum și emoții metafizice, cum ar fi cele de fascinație în fața naturii și a făpturilor (sensibilitatea poetică), dar și acestea rămîn în zona trupească și sunt exprimate ca atare.

Emoțiile nu au în ele nimic spiritual, chiar și atunci cînd exprimă atașament, fascinație sau dor – dovadă că ele sunt schimbătoare și cineva care cîndva te adora și nu mai putea de dor ajunge să te disprețuiască și să te uite. De aceea literatura patristică face deosebire între emoții și stări. Îndrăgostela este o emoție, un amalgam de emoții, dar iubirea este o stare.

Deosebirea dintre emoție și stare este aceea că starea se cultivă prin exercițiul virtuților, pe cînd emoțiile sînt proprii tuturor. În rest, emoțiile seamănă foarte mult cu stările și de aici confuzia dintre ceea ce simt oamenii și ceea ce comunică celorlalți. Relațiile stricate, despărțirile, depresiile și alte căderi omenești sînt rezultatul inflamării emoționale în detrimentul relației spirituale.

Nu există emoții pozitive și negative așa cum nu există instincte rele și bune. Există doar buna sau proasta gestionare a acestora.

Părintele Savatie (Baștovoi)

Contact Form Powered By : XYZScripts.com