Îngerii vin în ajutor la cei ce cu ade­vărat îşi doresc mântuirea - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Îngerii vin în ajutor la cei ce cu ade­vărat îşi doresc mântuirea

21:00, duminică, 20 noiembrie, 2016 | Cuvinte-cheie: , ,

După crearea lumii nevăzute, toţi îngerii au fost înzestraţi cu libertate, însă o parte din ei, căzând în ispită şi abuzând de liber­tate, s-au umplut de mân­drie, răzvrătindu-se împotri­va Creatorului lor, prefăcându-se în duhuri rele. Ca pedeapsă pentru aceasta, împreună cu con­ducătorul lor Lucifer, au fost aruncaţi în cele mai de jos ale pământului şi au devenit îngeri ai întuner­icului, duhuri necurate, demoni. Ceilalţi au rămas credincioşi Domnului, întărindu-se şi desăvârşindu-se în bună­tate şi bucurându-se de fericirea deplină şi veşnică, primind de la Dumnezeu privilegiul de a nu mai greşi niciodată.

În Sf. Scriptură se folos­esc diferite date spre a se arăta mulţimea îngerilor, însă nicăieri nu se indică numărul lor. Mântuitorul vorbeşte ucenicilor Săi că poate primi de la Tatăl Ceresc mai mult de 12 legiuni de îngeri în ajutor (Mt. 25, 53).

Despre mulţimea nenumărată de îngeri este arătat la Sf. Ap. Pavel care ne mărturiseşte de „zeci de mii de îngeri” (Evr, 12, 22).

La fel despre mulţimea îngerilor Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan ne vorbeşte de „zeci de mii şi mii de mii” (Apoc. 5, 11).
Deşi sunt fiinţe spiri­tuale nu toţi îngerii sunt egali între ei, ci au fost creaţi în funcţie de însuşirile cu care au fost înzestraţi de Creatorul lor. În cartea Sf. Dionisie Areopagitul „Ierarhia cerească” sunt descrise trei ierarhii îngereşti, fiecare la rândul său împărţindu-se în câte trei cete.

Ierarhia cea mai aproape de Dumnezeu o constituie Scaunele, Heruvimii şi Serafimii; ierarhia cea de mijloc – Domniile, Stăpâniile, Puterile; a treia ierarhie – Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii. Îngerii din prima ierarhie, fiind mai aproape de Dumnezeu, iau cunoştinţă directă de voia Lui şi o comunică celor din cele­lalte două ierarhii. Ierarhia cea mai apropiată de Dumnezeu care este alcă­tuita din Serafimi, ceea ce din ebraică înseamnă „cel ce aprinde şi încălzeşte”; Heruvimii revarsă înţelepci­unea, sunt preocupaţi şi luminaţi în tainele lui Dumnezeu şi Tronurile care sunt purtătorii lui Dumnezeu cu darul şi cu slujirea pe tronuri. Cetele din ierarhia de mijloc, la fel au a lor însuşiri: Domniile domnesc peste ceilalţi îngeri care sunt sub dânşii, îi îndeamnă pe oamenii puşi spre stăpânire cu put­ere de a stăpâni cu bună înţelegere; Puterile sunt înzestrate cu facultatea fac­erii de minuni şi întăresc pe tot omul cu răbdare ca să nu deznădăjduiască în necazuri; Stăpâniile au stăpânire peste diavoli, întăresc pe toţi oamenii în nevoinţele şi ostenelile lor.

Ierarhia cea mai apropiată oameniilor, fiind alcătuită din: Începătoriile, care stăpânesc peste îngerii care sunt sub ascultarea lor, sunt îndreptători şi păzesc împărăţiile, ţinu­turile, popoarele, limbile şi Bisericile; Arhanghelii sunt vestitori de bine, ne ajută să ne purtăm grijile vieţii. Cea mai apropiată de oameni ceată după Sf. Arhangheli sunt îngerii. Îngerii, slăvind şi slujind lui Dumnezeu, contribuie în tot felul la actul de mântuire a fiecărui om (Evrei 1, 14). Ca vestitori ai milei lui Dumnezeu, ei vin în ajutor la cei ce cu adevărat doresc să se mântuiască, îi întăresc în credinţă, îi îndreaptă spre bine, păzindu-i de orice rău şi se roagă pentru ei în faţa Tatălui Ceresc. Domnul porunceşte îngerilor să-i păzească pe cei bineplăcuţi Lui.

După învăţătura Bisericii Ortodoxe, odată cu prim­irea Tainei Sf. Botez fiecare om primeşte câte un înger păzitor care îl însoţeşte şi îl ocroteşte pe parcursul întregii vieţi.

Protoiereu Ioan Lisnic

sobor-pritvor900

Contact Form Powered By : XYZScripts.com