Înscrieți copilul la ora de Religie până la sfârșitul lunii mai! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Înscrieți copilul la ora de Religie până la sfârșitul lunii mai!

16:25, duminică, 19 mai, 2019 |

Dă dovadă de curaj civic și spune ce fel de educație vrei să-i dai copilului tău! Oferă-i copilului posibilitatea de a-și cunoaște religia și de a alege ulterior în cunoștință de cauză. Nu te lăsa intimidat, fii tu primul care vei avea curajul să-i ceri dirigintelui să informeze părinții despre posibilitatea studierii Religiei. „Dacă am ales să ne botezăm copiii şi ne-am însuşit această religie, atunci este doar o chestiune de câteva minute să mergem la şcoala copiilor noştri şi să-i înscriem la ora de Religie.”

Potrivit Hotărârii nr. 596 din 02.07.2010 a Guvernului Republicii Moldova, participarea la ora de Religie se face în baza unei cereri scrise a părintelui pentru ciclul primar sau a elevului pentru ciclul gimnazial și liceal. Acordă-ţi câteva minute pentru a completa şi depune cererea de înscriere la ora de religie.

De ce să-ţi înscrii copilul la ora de religie?

Pentru că:

  • îi lărgeşte orizontul de înţelegere a lumii
  • îi dă speranţă şi un sens în viaţă;
  • îi prezintă pilde şi modele demne de urmat;
  • credinţa creştină înseamnă iubire, adevăr, bunătate.

În același timp informăm managerii școlari și cadrele didactice că disciplina Religie dispunde de Curricula aprobată pentru clasele I-IX și a X-a a XII-a, manuale pentru clasele I-a a IX-a, Ghiduri de proiectare didactică pentru clasele a V-a – IX-a. Mai multă informație poate fi accesată pe siti-ul: www.predare-religie.blogspot.com

Mitropolia Moldovei vine în ajutorul părinţilor şi pune la dispoziţie un model de cerere de înscriere la cursul de Religie. Pentru anul şcolar 2019-2020, părinţii pot depune cerere, prin care să-şi înscrie copiii la ora de Religie, până la finele lunii mai.

Model de cerere (descarcă cerere pentru ora deReligie)

Directorului Liceului Teoretic/școlii ………………………………………………….,

Domnului/Doamnei……………………………………………,

Domnule/Doamnă Director,

Subsemnata/subsemnatul ……………………………………………………………………, (numele, prenumele părintelui) părinte al elevului ……………………………………………, (numele, prenumele elevului) prin prezenta, solicit frecventarea de către fiul/fiica meu/mea a orei de Religie, cultul ortodox .

Data                                                                                                            Semnătura

……………………………………                                                                     ……………………

Contact Form Powered By : XYZScripts.com