Header image

La Chișinău s-a desfăşurat întrunirea metodică republicană la Religie

13:06, vineri, 24 august, 2018 | Cuvinte-cheie: , ,

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioan, Episcop de Soroca, vicarul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, pe data de 23 august 2018, în incinta Gimnaziului nr. 31 din mun. Chişinău, s-a desfăşurat întrunirea metodică republicană la Religie.

În debutul reuniunii metodice, Veaceslav Iordachescu, metodist coordonator în cadrul Direcţiei metodice, a prezentat prevederile Planului-Cadru privind predarea disciplinelor opționale. S-a remarcat că pentru școlile naționale, conform Planului-Cadru în clasele 1-9 este rezervată doar o singură oră opțională. În lista disciplinelor opționale recomandate de către Planul-Cadru pentru clasele 1-9 se regăsește în aria curriculară – Științe Socioumanistice, disciplina opțională Religia, iar în clasele 10-12 – Etica vieții de familie. Cu toate acestea elevii pot selecta oricare dintre disciplinele opționale a căror curricula a fost aprobată și publicată pe siti-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, inclusiv disciplina Religie pentru clasele 10-12.

În vederea organizării eficiente a procesului didactic la disiciplina Religie, s-a recomandat organizarea activităților extracurriculare. Cu prezentarea unui model de activitate extracurriculară a venit diaconul Ioan Scutaru, metodist în protopopiatul Ialoveni, care a împărtășit din experiența organizării Concursului școlar la Religie. Concursul școlar la Religie este o bună practică de motivare și implicare a elevilor în cunoașterea adevărului de credință. Este important de remarcat că elevii sunt premiați pentru participare, iar cei care ocupă locurile de frunte beneficiază de o excursie la mănăstirile din R.Moldova sau România.

În privința asigurării didactice către noul an școlar, putem afirma că disciplina opțională Religia, este asigurată cu un vast material metodico-didactic. Astfel menționăm că au fost editate manuale pentru clasele I-IX, Ghidul profesorului la Religie (2013), Ghid de proiectare didactică pentru clasa a VII-a (2017).

În cadrul reununii metodice Prot. Serghei Boldirescu, şeful Direcţiei metodice a prezentat „Ghidul de educaţie moral-creştină” care oferă o fundamentare teoretică a demersului de realizare a educației moral-creștine, prezintă cadrul metodologic privind educația moral-creștină a elevilor la ora de Religie prin proiectarea didactică constructivistă. Ghidul prezintă bune practici de educație moral-creștină a elevilor în special prin intermediul activităților extracurriculare și proiectelor de acțiuni în folosul comunității.

Un demers important în vederea asigurării didactice este realizarea ghidurilor de microproiectare didactică pentru clasele a V-a, a VI-a și a IX-a. Dna Ana Buzilă profesor de religie în Gimnaziul Sângera, autoarea Ghidului pentru clasa a V-a, a remarcat utilitatea ghidului de proiectare, care vine în ajutorul profesorului și îi oferă sugestii de predare-învățare axate pe metode interactive și cu un număr mare de anexe care vor captiva interesul elevilor. Ghidul de microproiectare pentru clasa a VI-a, a fost prezentat de autoarea acestuia, dna Olesea Manole care și-a exprimat speranța că implimentarea sugestiilor ghidului va crea o atmosferă deosebită la ora de Religie, iar elevii vor veni cu mare dragoste și interes să studieze adevărurile de credință. Veaceslav Iordachescu, profesor de religie, autorul Microproiectării pentru clasa a IX-a a remarcat faptul că ghidul se axează pe curricula existentă, însă, vine să ofere și câteva sugestii didactice pentru orele aflate la dispoziția profesorului, astfel s-au inclus în ghid temele: Toleranța religioasă, Calendarul creștin-ortodox, Viață sănătoasă – viață în Hristos, Internetul – păcat sau binecuvântare, Imaginea biblică a femii și a bărbatului, Respectul față de părinți.

Tema atelierului didactic prezentat de dna Ana Buzilă, profesor de religie în Gimnaziul Sângera, a fost „Cum planific și realizez evaluarea inițială” – care este o etapă importantă a demersului didactic și care trebuie să se realizeze la începutul anului școlar pentru a evidenția cunoștinețele elevilor și a planifica cât mai eficient conținuturile recomandate de curricula școlară la Religie.

Subiectul formării continue a profesorului de religie, a fost abordat de dna Angela Levința, șeful cabinetului Metodic al Mitropoliei Moldovei, care a îndemnat profesorii să se înscrie la cursurile de formare ce se vor desfășura la Institutul de Științe ale Educației în perioada 26.11 – 14.12.2018, doritorii urmând să se prezinte cu ordinul de delegare în baza căruia cursurile vor fi oferite gratis. A fost remarcată importanța organizării întrunirilor metodice la nivel local și a Seminarului metodologic republican. În final s-a remarcat necesitatea organizării activităţii grupului de lucru pentru revizitarea Curricula.

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com