Header image

La Florești s-a desfășurat seminarul raional la Religie cu genericul ,,Contextualizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de religie”

9:07, miercuri, 20 martie, 2019 | Cuvinte-cheie: , , ,

La data de 12.03.2019, în incinta DGE Florești, s-a desfășurat seminarul raional la Religie cu genericul ,,Contextualizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de religie”, la care au participat: slujitori din cadrul Protopopiatului Florești, DGE Florești, cadre didactice ce predau disciplina religia în instituțiile de învățământ, și reprezentanți ai Asociației Moldova pentru viață.

După rugăciunea începătoare, Protopopul raionului Florești, protoiereul mitrofor Ilie Munteanu, a venit cu un cuvânt de salut. Sfinția sa, a încurajat parteneriatul Biserică-Școală-Comunitate, accentuând frumoasa și rodnica colaborare pe parcursul acestor ani.

Seminarul a fost moderat de doamna Diana Pantaz, șef DMCFPC, care a prezentat raportul ,,Criterii de evaluare și discriptori de performanță pentru disciplina Religie”, în care au fost abordate criteriile de analiză a procesului de evaluare din perspectivă religioasă.

 Au urmat prezentările protoiereului Victor Plămădeală, metodist responsabil de predarea religiei cu genericul ,,Formarea conceptului despre lume la tineri. Expectanțele dezirabile la tineri prin ora de Religie” și ,,Misterul particulei lui Dumnezeu”. Prezentarea acestei teme a trezit interesul auditoriului, deoarece au fost etalate câteva descoperiri științifice recente din domeniul fizicii cuantice, care interferează scrierile biblice și reliefează armonia dintre știință și religie.

A urmat discursul preotesei Aliona Robu, profesor de religie L.T. ,,M.Eminescu” Florești ,,Argument pentru predarea interdisciplinară a religiei” cu referință la formarea personalității elevului pe diferite aspecte: intelectuală, emoțională, socială, estetică, psihologică și artistică. Totodată s-au accentuat posibilitățile activității interdisciplinare ale Bisericii în parteneriat cu școala.

În a doua parte a seminarului a urmat discursul d-nei Nadejda Usatîi, președinte al Asociației ,,Moldova pentru viață”, care a menționat despre noua Campanie ,,Luna pentru viață 2019” și ,,Marșul pentru viață 2019” – ,,Unic din prima secundă”, urmat de o donație de pliante și reviste în susținerea vieții și protecției copiilor.

În cadrul seminarului au fost expuse diferite opinii, care au generat în concluzie că viața și dezvoltarea copilului are prioritate. În comun acord ne vom încadra în toate activitățile propuse de DGE și Protopopiatul raionului. Ori, numai prin promovarea insistentă a valorilor creștin-ortodoxe, în special în rândurile tineretului, am putea menține echilibrul unei societăți sănătoase.

La finele seminarului, au fost înmânate certificatele de partcipare.

Protopopiatul Floreşti

Contact Form Powered By : XYZScripts.com