Lumea trebuie abordată cu smerenie - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Lumea trebuie abordată cu smerenie

Lumea trebuie abordată „cu smerenie”, ne spune Arhimandritul Spiridonos Logothetis, în „Răspunsuri la întrebări ale tinerilor, Ortodoxia şi lumea”. Este doar una dintre cele 40 de îndrumări generale pe care ni le dă.

Lumea trebuie abordată în următorul chip, cu smerenie. Smerenia priveşte corect lumea, în timp ce egoismul conduce către greşeală şi către catastrofă. Toate greşelile care s-au făcut pe seama lumii şi a omului se bazea­ză pe egoism şi provine de la egoişti. Toate stricăciunile şi dis­trugerile s-au întâmplat lumii şi oamenilor din cauza unor oameni individualişti şi mândri. Toate păcatele au ca izvor egoismul, care este mama tuturor păcatelor, în timp ce, dim­potrivă, toate virtuţile izvorăsc din mama lor smerenia.

Înfruntă lumea, frate al meu, cu smerenie, şi-ţi va da mare binecuvântare dumnezeiescul har, căci pe cei smeriţi i-a ales Dumnezeu să le dea dumnezeiescul har, iar celor egoişti şi mândri le devine potrivnic.

Spune Sfânta Scriptură: Dumne­zeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har (Iac. 4, 6). Şi în altă parte ne sfătuieşte, zicând: îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împo­trivă, iar celor smeriţi le dă har (I Ptr. 5,5).

Domnul, Care a biruit pe diavol şi lumea, ne arată drumul corect, îndemnându-ne să I ne asemănăm: Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufle­telor voastre (Mt. 11, 29).

– Şi smerenia, dacă-mi permiteţi, va izgoni departe răz­boiul, certurile, confruntările şi va aduce pacea nu doar între oameni, ci şi în relaţiile lor cu lumea.

– Aşa e. Pacea vine ca o consecinţă firească a smereniei.

 „Răspunsuri la întrebări ale tinerilor – Ortodoxia şi lumea”– Arhim. Spiridonos Logothetis, ediţia a doua, Editura Sophia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com