Mai de folos este a nu face binele, decât, făcându-l, să începi a te întrista - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Mai de folos este a nu face binele, decât, făcându-l, să începi a te întrista

17:50, vineri, 21 august, 2020 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Întru această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, despre lauda celor milostivi

Cu adevărat, mare om şi cinstit este bărbatul milostiv, pentru că milostenia, atunci este adevărată, când cineva o face cu dragoste şi de bunăvoie, nesocotind că dă, ci, că primeşte dar, ca şi cum ar dobândi, iar nu ca păgubind. Pentru că mai de folos este a nu face binele, decât, făcându-l, să începi a te întrista.

De ce te înstristezi, omule? Au, doar, nu aştepţi răsplătirea de la Dumnezeu, sau voieşti aici răsplătirile? Pentru ce ai părăsit milostenia? Cu milostenia se curăţesc păcatele, iar nu cu negustoria. Pentru că mulţi şi-au luat plată aici, însă pe cei ce au luat-o aici, nu-i fericeşte Scriptura, fiindcă s-au lipsit de plăţile cele de acolo. Că Hristos va răsplăti acolo, ca şi celor ce au pătimit pentru El până la sânge. A Căruia este slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin.

Din Proloage

Contact Form Powered By : XYZScripts.com