Header image

Mănăstirea Hirova la un an de la redeschidere

19:48, duminică, 5 aprilie, 2015 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Praznicul împărătesc al Intrării triumfale a Domnului în Ierusalim a fost sărbătorit anul acesta într-un mod deosebit la mănăstirea de maici Hirova din localitatea Neculăeuca, raionul Orhei. Dacă mai ieri această mănăstire cu viață de sine era uitată de toți și lăsată în paragină, iată că astăzi, una dintre cele mai vechi și mai bogate mănăstiri ale Basarabiei, dar și cea mai nouă totodată, deoarece a împlinit abia un an de la redeschidere, și-a sărbătorit prima aniversare.

După aproximativ cinci decenii de la închiderea Sfintei mănăstiri din anul 1959, anul trecut (2014), de Florii, asemenea cetății Ierusalimului care și-a deschis astăzi larg porțile să-L primească pe Mântuitorul, mănăstirea Hirova și-a deschis larg porțile pentru a-i primi pe toți creștinii însetați de hrană duhovnicească și de cunoașterea lui Dumnezeu. În acea zi de Dumnezeu rânduită și aleasă s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie într-o atmosferă cu totul aparte în Biserica de iarnă cu hramul „Sf. Simeon Stâlpnicul” de către Arhimandritul Irinarh (Rusu).

Părintele Irinarh a venit aici (din 17 martie, 2014) de la mănăstirea Saharna cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, fiind trimis cu scopul de a redeschide și readuce la viață acest sfânt așezământ.

Cu acest prilej, astăzi, în duminica Floriilor, Părintele Arhimandrit Irinarh, duhovnicul-administrator al acestei mănăstiri, a săvârșit în Biserica „Sf. Simeon Stâlpnicul” Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală, la care au participat clericii, obștea mănăstirii, ctitori și numeroși credincioși.

În cuvântul său de învățătură pe care l-a adresat credincioșilor după încheierea Sfintei Liturghii, duhovnicul mănăstirii a menționat următoarele: „Iubiții mei fii întru Hristos Domnul! Avându-i rugători și mijlocitori către tronul ceresc pe Maica Domnului, a cărei icoană făcătoare de minuni de la Kazani  se află în mănăstirea noastră, și pe Marele Cuvios Simeon Stâlpnicul, iată-ne adunați astăzi în Biserica Domnului pentru a ne bucura împreună și a da slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite în acest an. Aceste fapte mărețe s-au realizat îndeosebi prin participarea dumneavoastră a tuturor, cei care a-ți împodobit această bisericuță a mănăstirii noastre pentru a-L putea primi și noi astăzi pe Hristos, aducându-I stâlpări de laudă și cântându-i cântarea de biruință: Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus! (Marcu 11,10)”.

De asemenea părintele făcând o tangență cu evenimentul mântuitor sărbătorit astăzi, a susținut următoarele: „Șezând pe asină, Mântuitorul ne arată că pe toate câte le facem, trebuie să le facem cu simplitate, să fim blânzi și smeriți cu inima, asemenea Lui. După cum cei din Ierusalim și-au așternut astăzi hainele lor și au tăiat stâlpări ca simbol și manifestare a prăznuirii lui Hristos ca biruitor al morții (fiindcă l-a înviat pe Lazăr), așa și noi să ne dezbrăcăm de omul cel vechi al păcatului și să întâmpinăm pe Domnul cu podoaba faptelor noastre cele bune. Se cuvine să așteptăm întotdeauna sfârșitul și venirea Domnului și să ne pregătim în fiecare zi pentru întâlnirea noastră cu Hristos, căci acesta este scopul principal al vieții noastre, să-L cunoaștem pe Hristos, lucru subliniat și de Apostolul și Evanghelistul Ioan care spune: aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17,3)”, a conchis părintele duhovnic.

Praznicul s-a încheiat cu o agapă frățească.

În această scurtă perioadă de un an obștea mănăstirii împreună cu oamenii de bună credință a realizat multe lucrări, printre care: renovarea Bisericii de iarnă (interior) și dotarea ei cu unele obiecte de cult necesare, a corpusului-anexă al Bisericii, restabilirea și reconstrucția scărilor și a zidurilor din piatră, restabilirea și renovarea câtorva căsuțe (chilii) ale maicilor, organizarea trapezei mănăstirești, crearea unei gospodării pe lângă mănăstire care cuprinde câteva zeci de animale și păsări, valorificarea unei părți din terenurile agricole ale mănăstirii și mai recent, începerea construirii arcei și a porților de la intrarea pe teritoriul mănăstirii. De asemenea în acest an se dorește a încheia reparația exteriorului Bisericii de iarnă, construirea unei anexe pentru cazanul de încălzire a mănăstirii, precum și amenajarea izvorului în cinstea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Kazani.

Astăzi la mănăstirea Hirova se nevoiesc 2 preoți călugări slujitori și 7 maici.

A consemnat Serghei Crudu

Contact Form Powered By : XYZScripts.com