Mesajul comisiei sinodale de canonizare a sfinţilor ai Bisericii Ortodoxe din Moldova către creştinii din ţara noastră - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Mesajul comisiei sinodale de canonizare a sfinţilor ai Bisericii Ortodoxe din Moldova către creştinii din ţara noastră

21:07, joi, 7 februarie, 2013 | Cuvinte-cheie:

„Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui“ (Psalm 67, 36).

   Biserica cinsteşte pe sfinţi întrucât recunoaşte în ei prezenţa lui Hristos şi lucrarea Sfântului Duh. Cinstirea sfinţilor nu este, aşadar, o ştirbire a cinstirii lui Dumnezeu ci, dimpotrivă, este o preamărire a iubirii Sale pentru oameni şi a lucrării Lui de înălţare a omului spre frumuseţea şi viaţa veşnică a lui Dumnezeu. Domnul nu este minunat într-o singurătate şi într-o izolare veşnică, ci este minunat întru sfinţii care se împărtăşesc şi se bucură de iubirea lui Dumnezeu şi de slava Sa.

   De aceea, Biserica Dreptmăritoare mărturiseşte şi cinsteşte credinţa şi vieţuirea sfinţilor. Întrucât omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu Cel veşnic Sfânt, sfinţenia este viaţa adevărată a omului sau împlinirea umanului.

   Pentru a preamări pe Sfinţii care s-au preaslăvit pe pământul ţării noastre, şi în mod deosebit pe marele ierarh Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, Mitropolit al Chişinăului şi al Hotinului, Preşedintele şi Membrii Comisie Sinodale pentru Canonizarea Sfinţilor  Bisericii Ortodoxe din Moldova, vine cu rugămintea către oamenii de cultură: preoţi, academicieni, istorici, profesori şi creştinii de rând din ţara noastră, dacă deţin anumite materiale istorice, diferite mărturii şi evenimente legate de viaţa ierarhului Gavriil Bănulescu Bodoni, să le scoată la lumina zilei şi să fie prezentate Comisiei pentru Canonizare.

    Prin această mărturisire, fiecare dintre noi participăm la canonizarea şi cinstirea sfinţilor.

   Să-i facem cunoscuţi pe Sfinţi şi să-i aducem în mijlocul nostru, căci ei sunt cei care mijlocesc în faţa Sfintei Treimi pentru noi.

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com