Mesajul de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, adresat Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul aniversării a 31 ani de arhierie - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Mesajul de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, adresat Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul aniversării a 31 ani de arhierie

Cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la hirotonia în dumnezeiasca vrednicie și înalta treaptă a Arhieriei, ne îndreptăm către păstorul nostru cel bun și vrednicul trimis al mântuirii noastre, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, cu cele mai alese gânduri de bine și belșug de bucurii.

Ați preluat administraţia și păstorirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu avânt, credință, evlavie pentru Dumnezeu și dragoste pentru popor. În slujba acestui țel ați pus toate darurile și râvna, pe care le-ați valorificat spre întărirea Bisericii și a credincioșilor. Viața și activitatea Înaltpreasfinției Voastre reprezintă o dovadă vie a faptului că slujirea episcopală este un drum al Crucii, un drum al urmării lui Hristos, de a sluji tuturor și fiecăruia.

Slujirea unui arhiereu este „purtarea preoţiei lui Hristos”, pe care o trăieşte pe parcursul întregii sale vieți în diferite chipuri.  Se mistuie în rugăciune pentru oameni, se jertfeşte în slujirea pentru popor, caută și ridică oaia cea pierdută pe umerii săi. Nu așteaptă răsplată pentru faptele sale de la oameni, însă adesea simte în trupul său răni din partea celor cărora le-a făcut bine şi bea paharul feluritelor încercări.

Cunoscând acest adevăr, Vă dorim ca trăirea cu vrednicie a acestei slujiri să vă aducă și răsplata Mântuitorului Hristos, Care să Vă va ofere din belșug darurile Sale. Îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu să Vă dăruiască în continuare aceeași dragoste față de Biserică și popor, să Vă întărească să cârmuiţi cu înţelepciune turma iubitoare de Hristos. Să Vă binecuvânteze cu aceiași chibzuință, înțelepciune, onestitate și dragoste față de cele sfinte și de popor.

Întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Stăpâne!

Cu fiască dragoste,

 SILUAN,  

Episcop de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove,

Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi

Contact Form Powered By : XYZScripts.com