Minunile ce s-au săvîrşit la icoana Maicii Domnului „Pătimitoarea” - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Minunile ce s-au săvîrşit la icoana Maicii Domnului „Pătimitoarea”

10:08, marți, 13 august, 2019 | Cuvinte-cheie: , , ,

Minunile ce s-au săvîrşit la icoana Maicii Domnului „Pătimitoarea”

După slujba solemnă, ce s-a oficiat pe data de 26 august, anul 2005, preoţii şi creştinii au observat că icoana „Pătimitoarea” a început să izvorască mir. După trei zile, parohul bisericii s-a adresat arhiereului, Mitropolitului Macarie şi i-a povestit cele întîmplate. Arhiereul a binecuvîntat să se citească zilnic în faţa icoanei acatistul Născătoarei de Dumnezeu, pentru ca Domnul să descopere care este sensul acestui semn. După cîteva zile(miercuri 31 august), s-a observat că a început să izvorască mir şi Golgota: Chipul Domnului Iisus Hristos, al Maicii Domnului şi al Sfîntului Ioan Teologul.

Pe data de 5 septembrie, a venit la biserică Vasilie Antonov din Tamoşpolea. Vasilie şi-a rupt un deget de la mînă. Medicul i-a făcut operaţie şi bandaj, spunînd că peste cîtva timp vor afla rezultatul. Vasilie în fiecare zi venea şi se închina icoanei cerînd ajutor de la Maica Domnului. În a şaptea zi el l-a chemat bucuros pe preot şi i-a arătat degetul care se vindecase şi-l putea mişca.

***

După o săptămînă a venit la biserică o bătrînică spunînd că-i moare fiul. Cu binecuvîntarea parohului, bolnavul a fost adus să se închine icoanei Maicii Domnului „Pătimitoarea”. El se simţea rău şi în timp ce se cînta Acatistul era culcat. L-au adus la icoană, apoi l-au scos din biserică şi l-au dus acasă. Peste puţin timp părintele paroh l-a văzut pe acest om sănătos, plimbîndu-se cu bicicleta.

***

Lidia a venit la biserică să se mărturisească pentru prima dată. Ea avea dureri insuportabile în spate, aşa încît n-a fost în stare să se îngenuncheze atunci cînd se citeau rugăciunile. Totuşi cu ajutorul prietenelor a făcut cîteva metanii în faţa icoanei. Venind acasă s-a simţit vindecată.

În Postul Mare, Lidia a venit la biserică avînd o rană pe degetul care de acum puroia şi i se umflase mîna. Chirugul i-a indicat că operaţia va fi miercuri. Preotul paroh Ioan, a sfătuit-o să-şi ungă degetul cu ulei din candela ce arde în faţa icoanei „Pătimitoarea”. În dimineaţa următoare, Lidia a observat că mîna este vindecată.

La sărbătoarea Sfînta Treime, Lidia s-a lovit cu un cui de fier, făcîndu-şi o rană adîncă la picior. Rana mult timp nu se vindeca şi puroia, provocîndu-i dureri. Pe data de 25 august, Lidia l-a rugat pe preot să-i citească Acatistul Maicii Domnului „Pătimitoarea” şi să-i ungă rana cu ulei de la icoană. După trei zile piciorul s-a tămăduit şi n-o mai deranjează de atunci.

***

Preoteasa Irina, soţia parohului- a avut dureri mari.

Ea s-a închinat icoanei, după citirea Acatistului Maicii Domnului şi dureile s-au liniştit şi în curînd s-a vindecat.

Creştinii din diferite regiuni vin cu credinţă să se închine icoanei Maicii Domnului „Pătimitoarea”. Preotul Ioan, parohul bisericii, afirmă: ”Totul ce ne trimite Dumnezeu trebuie să ne îndrume să respectăm poruncile Lui, să ducem un mod de viaţă creştin, să ne asemănăm cu Dumnezeu, să ne unim cu Hristos şi astfel să dobîndim veşnicia. Dacă nu ne vom schimba viaţa, dacă nu ne vom pocăi atunci toate aceste minuni nu ne vor fi de nici un folos”.

Maica Domnului, asemenea soarelui, ne luminează şi ne încălzeşte cu razele iubirii Ei, ne reînviază sufletele noastre cu harul pe care îl are de la Dumnezeu.

Noi toţi suntem împovăraţi de păcate, scîrbe, dureri, boli, deoarece toţi păcătuim. Cuvîntul Dumnezeiesc ne spune că nu-i nici un om pe pămînt care să păcătuiască (2 Paralipomena 6, 36). Dar Dumnezeu este Iubire (1 Ioan 4, 8), şi pentru iubirea faţă de Maica Sa care Se roagă pentru noi, El ne iartă. Dumnezeu primeşte rugăciunile Maicii Domnului Care mijloceşte pentru noi. Să alergăm la Maica Domnului cu umilinţă şi să slăvim Preacuratul Ei nume şi Ea nu ne va lăsa nemîngîiaţi şi neajutoraţi ci ne va dărui mîntuire.

***

Eu, roaba lui Dumnezeu pe nume Stepanida, am venit pe data de 12 mai anul 2009 în mănăstirea Ivirului. Acolo l-am întîlnit pe părintele Ioan şi am avut fericita ocazie de a mă închina Icoanei Maicii Domnului”Pătimitoarea” din lacalitatea Otcenaşovca. Soţul meu, mai mult de 20 de ani, suferea de patima beţiei, ducînd şi un mod de viaţa amoral, în cele din urmă l-a atras pe unicul nostru fiu în cursele acestei patimi. Inima mea de mamă şi soţie se rupea de durere şi suferinţă. Nu mai ştiam ce să fac, cum să trăiesc mai departe. Despre toate acestea i-am povestit părintelui Ioan, care a fost foarte receptiv la durerea mea. El m-a învăţat cum să mă rog, m-a mărturisit şi m-a binecuvîntat să citesc în fiecare zi Acatistul Maicii Domnului”Pătimitoarea”.

Zilnic, eu mă rugam Maicii Domnului şi citeam Acatistul Maicii Domnului „Pătimitoarea”în faţa sfintei icoane. Şi Preacurata Fecioară mi-a auzit rugăciunea şi ca o Maică Bună mi-a alinat suferinţa: fiul meu s-a vindecat de beţie.

***

În seara de 7 decembrie, Icoana Maicii Domnului „Pătimitoarea”, fiind însoţită de părintele Ioan a fost adusă în biserica”Sfîntul Mare Mucenic Panteleimon” din satul Şofricani, raionul Edineţ. Aici oaspeţii au fost întîmpinaţi de parohul bisericii iereul Dionisie şi de credincioşii care aşteptau cu multă evlavie acest eveniment. Corul interpreta cîntarea „Cuvine-se cu adevărat” şi Icoana „Pătimitoarea” a fost aşezată în mijlocul bisericii, în jur domnea o atmosferă de bucurie duhovniceasă şi linişte sufletească.

 

Parohul Iereul Dionisie împreună cu starosta, paraclesierul şi două enoriaşe au început să înfrumuseţeze icoana cu flori. Deodată, starosta, a observat că pe chipul icoanei a apărut o strălucire, venind mai aproape a văzut că se prelinge pe sticlă mir, lăsînd o urmă uleioasă cu lungimea de 50 cm. Mirul izvora de la îngerul care se află în partea stîngă a Maicii Domnului şi curgea în jos. Această minune încă o dată ne încredinţează că Maica Domnului este Grabnică Ajutătoare şi ne aude rugăciunile.

***

Eu, roaba lui Dumnezeu, Valentina(anul naşterii 1954), sunt din satul Ruseni, Edineţ. Auzind că Icoana Maicii Domnului „Pătimitoarea” va veni la biserica din satul nostru, cu multă bucurie m-am dus să o întămpin. Vreau să vă povestesc despre mila care a arătat-o Preasfînta faţă de mine. În ultimul timp mă dureau şi mă înţepau ochii, aveam şi dureri de cap. Am ascultat slujbele şi rugăciunile închinate Maicii Domnului, care s-au oficiat în timp ce Icoana „Pătimitoarea” se afla în biserica din sat. Făcînd rugăciuni şi închinăciuni, o rugam pe Fecioara Maria să mă vindece de bolile mele. Peste cîteva minute, am observat că nu mai am dureri şi mă simt bine pînă în ziua de azi. Vreau să-i mulţumesc Domnului şi Maicii Sale Preacurate, pentru acest ajutor şi tuturor care s-au ostenit şi au adus această Sfîntă Icoană la noi în sat spre închinare. Vă aducem mulţumiri şi plecăciuni adînci!

Sursa: http://pokrov.in.ua/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com