Nu este nimic mai bun, decât pacea şi dragostea - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Nu este nimic mai bun, decât pacea şi dragostea

13:38, luni, 31 august, 2020 | Cuvinte-cheie: , , , , , ,

Întru această zi, învăţătură despre pace şi dragoste, care sunt mai bune decât toate

Smeriţi-vă fraţilor, şi iubiţi-vă unul pe altul şi Dumnezeul păcii şi al dragostei va fi cu voi. Că nu este nimic mai bun, decât pacea şi dragostea. Că, prin acestea, se strică războiul şi toată răutatea.

Fiţi unul faţă de altul milostivi şi buni, precum a zis Hristos: „Poruncă nouă dau vouă, să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”(Ioan 13, 34-35). „Şi, unde sunt Eu, acolo va fi slujitorul Meu.”(Ioan XII, 26). Şi iarăşi, a zis: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.”(Matei 5, 9). Şi ce este mai fericit decât a fi împreună cu Dumnezeu în împărăţia aceasta a dragostei, la care suntem chemaţi, totdeauna, de Hristos?

Pentru aceea fraţilor, să nu faceţi răutăţi, ca să nu vă despărţiţi de Dumnezeu, Cel ce ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, şi ne-a răscumpărat cu Sângele Său. Părăsiţi-vă de răutăţile voastre şi câştigaţi dragostea în toate, care este legătura deplinătăţii. Pentru că dragostea acoperă mulţime de păcate. Şi mădularele sufleteşti, cele putrede le tămăduieşte. Că cel ce iubeşte pe fratele său, în lumină petrece.

De vreme ce Dumnezeu este dragoste, iar frică nu este, în dragoste. Drept aceea, de voieşte cineva să se mântuiască, fără de osteneală, dragoste să aibă spre toţi; şi către cei mici şi către cei mari. Dragostea nu face rău aproapelui. Şi cei ce voiesc pacea, se vor desfăta în dragoste. Mai bine este a mânca pâine uscată, cu dragoste, decât viţel gras, cu vrajbă. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin.

Din Proloage, s.v. 18 august / s.n. 31 august

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com