Header image

Nu vă risipiţi timpul fără folos!

Drept aceea, luaţi aminte: nu vă risipiţi timpul fără folos, fără să-l valorificaţi în cele duhovniceşti, pentru că veţi ajunge să vă sălbăticiţi mult şi nu veţi mai putea lucra cele duhovniceşti.

Veţi dori să vă îndeletniciţi numai cu treburi sau să dicutaţi sau veţi urmări să aflaţi subiecte de vorbă ca să vă aflaţi în treabă.

Prin neglijarea rugăciunii şi a îndatoririlor duhovniceşti, vrăjmaşul ne ocupă înălţimile noastre duhovniceşti şi ne războieşte atât trupeşte, cât şi prin gânduri.

Ne netrebniceşte toate puterile, atât cele sufleteşti, cât şi trupeşti, şi ne taie legătura cu Dumnezeu, urmând ca sufletul nostru să fie robit de patimi.

Cuviosul Paisie Aghioritul, Cu durere şi dragoste pentru omul contemporan, vol. I, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003, p. 207

Contact Form Powered By : XYZScripts.com