Header image

O necesitate nedorită… PRO – Ortodoxia.blogspot.com

21:52, miercuri, 23 aprilie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

 – Stimați creștini ! Iubiți întru Hristos fraţi şi surori !  Hristos a Înviat !

  – Avînd un program  supraîncărcat  de crucea familiei, bisericii, şcolii, asociației, etc, am ignorat ani la rînd multiplele îndemnuri ale confraților de a deschide o pagină electronică pe internet, motivîndu-o  cu  ampla mea activitate, pe alocuri diminuată  de mass-media şi de criticii netradiţionali, precum  şi  de necesitatea de a fi mai explicit  în acţiuni şi totodată mai aproape de sfaturile creştinilor.

  – Ultimele evenimente din țară, dar în  special a celor  din sînul Bisericii, cu privire la programele antiortodoxe ale guvernării, precum și apostazia în masă a clerului, m-au  făcut totuşi să fac această deschidere ( http://www.pro-ortodoxia.blogspot.com/ ) ca să pot spune răspicat lucrurilor pe nume.

  – Singura obsesie de care sînt şi voi fi bolnav irecuperabil pînă la moarte,  a fost,  este şi va fi dorința neţărmuită  de a lupta în aceste timpuri extrem de grele, pentru  protejarea şi promovarea valorilor ortodoxe.

  – Niciodată nu am agreat persoanele căldiciste, dublicitare, mai ales în rasă, sau pe cei care preferă critica fără a oferi o soluţie reală de alternativă. Iar cînd a trebuit, am spus-o şi în faţă, chiar şi celor de „mai sus.”.. Din această cauză „am reuşit” pînă acum să pierd multe din cariera mea pămîntească.
– Întotdeauna mi-a plăcut să abordez lucrurile într-un mod sistematic şi să îmbrăţişez orişice iniţiativă sănătoasă. Dar duşmanul meu cel dintîi a fost  indiferentismul şi fariseismul.

– Socot că astăzi sunt suficiente pagini electronice de cateheză ortodoxă, însă puţine pun accent pe actualizarea învăţăturii Sfinţilor Părinţi în lumina provocărilor societăţii postmoderniste, nemaivorbind de dimensiunea internă a bisericii, de la care trebuie să demarărm procesul de reabilitare.

  – În acest blog ve-ţi vedea un volum de activitate, în special de la 2009 încoace,  de cînd a venit AIE la guvernare, motivată de problematica cu care se confruntă  Biserica şi societatea de astăzi,  în special tematica sodomizării ţării, atît în sine ca atare, cît şi ca fenomen demonic ce caracterizează un nivel de degradare profundă a naţiunii şi o alarmă urgentă.

  – Sper ca prin acest blog, alături de colegii din asociaţie, să comunic şi să colaborez mai eficient cu orişice peroană cointeresată în promovarea valorilor ortodoxe. De felul cum ne vom apăra credinţa  şi vom îmbina rugăciunea şi acţiunea, depinde mîntuirea sufletului şi viitorul copiilor noştri.
–  Iar dacă şi vor fi unele acţiuni mai îndrăzneţe şi chiar de sminteală pentru unii, rog, fără critici, să ne iertaţi şi să vă rugaţi pentru noi,  ca să vedem lucrurile mai corect în lumina voii lui Dumnezeu.

Doamne ajută la început de cale! Aşteptăm noi prieteni!

Diacon Ghenadie Valuţă

blog: http://pro-ortodoxia.blogspot.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com